عضویت العربیة English
امام علی علیه السلام: آرزو کوتاه دار، زیرا که عمر کوتاه است و کار نیک کن، زیرا که اندک آن هم بسیار است. غررالحکم، ح 6806

بازدید : 276 بار

شنبه، 18 دی 1395

حبیب شاه نظری

ملیت :  ایرانی   -   قرن : 15

رتبه علمی:دانشیار

گروه آموزشی: خاک و پی

پست الکترونیکی

hshahnazari AT iust.ac.ir

محل کار دانشکده مهندسی عمران، طبقه سوم - اطاق 3105

تحصیلات:

دانشگاه توکیو، ژاپن، 1380

دکترا

دانشگاه تهران، ایران، 1373

کارشناسی ارشد

دانشگاه شریف، ایران، 1370

کارشناسی

آدرس پستی: تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده عمران، کد پستی 13114-16846

Link to Google Scholar

مدارک تحصیلی :

- دیپلم ریاضی- فیزیک، دبیرستان ابن سینا، همدان، 1366

- لیسانس مهندسی عمران – عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1370

- عنوان پایان نامه : بررسی خواص ملات سیمان ساخته شده با آب و ماسه خلیج فارس

- کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مکانیک خاک و پی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، 1373

- عنوان پایان نامه : بررسی پایداری لرزه ای شیروانیهای خاکی به روش بلوک صلب لغزنده نیومارک

- عنوان سمینار: بررسی روشهای استاتیکی و لرزه ای پایداری شیروانیهای خاکی

- دکترای مهندسی عمران – ژئوتکنیک، دانشگاه توکیو- ژاپن- 1380

- عنوان پایان نامه :

Investigation on Volume Change and Shear Deformation Characteristics of Sand Undergoing Cyclic Loading

سوابق علمی:

- 1380تا کنون: عضو هیئت علمی گروه ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران (دانشیار)

لیست دروسی که تدریس می شوند:

- زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی، مکانیک خاک مقطع کارشناسی، مکانیک سنگ مقطع کارشناسی ارشد، زمین شناسی مهندسی پیشرفته مقطع دکترا و کارشناسی ارشد، آزمایشگاه مکانیک خاک پیشرفته مقطع کارشناسی ارشد، مکانیک سنگ پیشرفته مقطع دکترا، لرزه خیزی و آنالیز خطر زمین لرزه مقطع دکترا و شناسایی های ژئوتکنیک مقطع دکترا

- 1374-1376 : عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بوعلی سینا - همدان

- 1380 تا کنون: عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

- 1385- 1387 مدیر گروه ژئوتکنیک دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

- 1386 تا کنون سرپرست آزمایشگاه مکانیک خاک دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

- 1383 تا کنون سرپرست آزمایشگاه آموزشی زمین شناسی مهندسی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

- 1388 تا 1391 مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

- 1390 تا کنون سرپرست مرکز تحقیقات ژئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت ایران

- 1384-1386 مدیریت کتابخانه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

- زمینه های اصلی تحقیقات دانشگاهی:

- رفتار مصالح ژئوتکنیکی تحت اثر بارهای دینامیکی و مدل سازی روانگرایی

- پایداری استاتیکی و لرزه ای فضاهای زیر زمینی

- آنالیز برگشتی زمین لغزه ها

- پایداری استاتیکی و لرزه ای شیروانیها و سدهای خاکی

- لرزه خیزی و تحلیل خطر زمینلرزه

- مکانیک سنگ و زمین شناسی مهندسی

سایر سوابق شغلی

- 1370 تا 1384 با مهندسین مشاور بند آب در قالب ناظر مقیم، طراح و ناظر مولف و مشاور عالی که بخشی از این همکاری به شرح زیر است:

- 1371 تا 1373 همکاری در طراحی و نظارت مولف ایستگاه مترو K1J4 (دروازه دولت تهران)

- 1372- 1372 ناظر مقیم عملیات شناسایی ژئوتکنیک ایستگاههای پمپاژ و خط انتفال آب از چاه نیمه (زابل) به زاهدان

- 1374- 1375 طراحی و نظارت مولف سد اردبیل و تاسیسات وابسته از جمله تونلهای انحراف آن (استان اردبیل)

- 1374- 1383طراحی و نظارت مولف سد سهند و تاسیسات وابسته از جمله تونلهای انحراف آن (آذربایجان شرقی)

- 1381- 1382 مشاور مطالعات هیدروژئولوژی سد سهند و طرح تزریق پی سد با توجه به نتایج مطالعات هیدروژئولوژی

- 1381- 1384 انجام مطالعه آنالیز خطر زمین لرزه برای سایت پروژه های عمرانی در مناطق مختلف کشور

- 1382 تا کنون مشاور عالی بخشهای ژئوتکنیکی طرح مطالعات حفظ و نگهداری بنای سد تاریخی عباس آباد- شمال کشور- مهندسین مشاور جامع عمران

- 1387 تا کنون عضو کمیته تخصصی ژئوتکنیک مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

- 1386 تا 1389 عضو هیئت مدیره انجمن مهندسین ژئوتکنیک ایران

عضویت در انجمنهای علمی

- انجمن بین المللی مکانیک خاک

- انجمن ژئوتکنیک ایران

- انجمن مهندسین عمران ایران

List of selected papers

a) Journals in English

Shahnazari, H., Towhata, I. (2002): “Torsion shear tests on cyclic stress-dilatancy relationship of sand”, Journal of Soil and Foundations, Vol. 42, No. 1, pp. 105-119

Towhata, I., Ghalandarzadeh, A., Shahnazari, H., Mohajeri, M., and Shafiee, A. (2005).

Seismic behavior of local soil and foundation in Bam City,” Bulletin of

the Earthquake Research Institute, University of Tokyo, Vol.79, No.3/4,

pp.69-80.

Shahnazari, H., Salehzadeh, H., Askarinejad, A., (2008). “Determination of virtual cohesion in unsaturated sand trenches, using geotechnical centrifuge,” International Journal of Civil Engineering, Vol. 6, No. 1, pp. 1-9

Hasanloorad, M., Salehzadeh, H. and Shahnazari, H., (2008). “Dilation and Particle Breakage effects on the Shear Strength of Calcareous Sands Based on Triaxial Tests and Energy Aspects”, International Journal of Civil Engineering, Vol. 6, No. 2

Shahnazari, H., Ghiassian, H., Noorzad, A., Shafiee, A., Tabarsa, A. R., Jamshidi Chenari, R. (2009), "Shear Modulus of Silty Sand Reinforced by Carpet Waste Strips”, Journal of Seismology and Earthquake Engineering, Vol. 11, No.3.

Shahnazari, H., Dehnavi, Y., and Alavi, A.H. (2010). “Numerical modeling of stress-strain behavior of sand under cyclic loading.” Journal of Engineering Geology, Vol. 116, No. 1-2, pp. 53-72.

Dehnavi, Y., Shahnazari, H., Salehzadeh, H. and Rezvani, R. (2011). “Compressibility and Undrained Behavior of Hormuz Calcareous Sand”, Electronic Journal of Geotechnical Engineering, 15(O): 1684-1702.

Amin Tutunchian, M., Shahnazari, H., Salehzadeh, H. and Asadi, M. (2011). “Study on dynamic behavior of shallow foundations on liquefiable sand, using video processing technique”, Electronic Journal of Geotechnical Engineering, 16(I): 935-949.

Baziar, M.H., Jafarian, Y., Shahnazari, H., Movahed, V., and Amin Tutunchian, M. (2011). “Prediction of strain energy-based liquefaction resistance of sand–silt mixtures: An evolutionary approach.” Computers and Geosciences, Elsevier, 37: 1883–1893.

Shahnazari, H. and M. Amin Tutunchian, (2012), “Prediction of ultimate bearing capacity of shallow foundations on cohesionless soils: an evolutionary approach”, KSCE Journal of Civil Engineering - Springer, 16(6), Pages 950-957.

M.H. Baziar, H. Shahnazari and M. Rabeti Moghadam, (2012), “Sliding stability analysis of gravity retaining walls using the pseudo-dynamic method”, Proceedings of the ICE - Geotechnical Engineering, 166(4), Pages 389 –398.

Shahnazari, H., M. Amin Tutunchian, M. Mashayekhi and A.A. Amini, (2012), “Application of soft computing for prediction of pavement condition index”, ASCE-Journal of Transportation Engineering, 138(12), 1495-1506.

Ghiassian, H., Shahnazari, H., Noorzad, A., Tabarsa, A. R., Jamshidi Chenari, R., (2012), “ Nonlinear behavior of fine sand reinforced with carpet waste strips in undrained cyclic loading”, Kuwait Journal of Science and Engineering, Vol. 39, Pages 1-19.

Shahnazari, H., M. Amin Tutunchian, R. Rezvani and F. Valizadeh, (2013), “Evolutionary-based approaches for determining the deviatoric stress of calcareous sands”, Computers and Geosciences, 50(0), Pages 84-94.

Shahnazari, H. and R. Rezvani, (2013), “Effective parameters for the particle breakage of calcareous sands: An experimental study”, Engineering Geology, Vol. 159, Pages 98-105.

Shahnazari, H., Y. Dehnavi and A.H. Alavi, (2013), “The Next-Generation Constitutive Correlations for Simulation of Cyclic Stress-Strain Behavior of Sand”, Journal of Civil Engineering and Management,

Shahnazari, H., Hossein Salehzadeh, Reza Rezvani, Yasser Dehnavi, (2014), “The effect of shape and stiffness of originally different marine soil grains on their contractive and dilative behavior”, KSCE Journal of Civil Engineering, 18(4), Pages 975-983.

Shahnazari, H., M.A. Shahin and M. Amin Tutunchian, (2014), “Evolutionary-based approaches for settlement prediction of shallow foundations on cohesionless soils”, International Journal of Civil Engineering, 12(1), Pages 55-64.

Shahnazari, H., Heshmati, A.K. and Sarbaz, H., (2014), “Effect of cyclic pre-straining on the dynamic behavior of very dense sand”, KSCE Journal of Civil Engineering.

b) Journal papers in Farsi

- حسین غیاثیان، رضا جمشیدی چناری، حبیب شاه نظری و علیرضا طبرسا، " بررسی رفتار دینامیکی ماسه ریز مسلح شده با الیاف ژئوتکستایل در جهبه چند لا بر روی میز لرزه"

- محمود حسنلو راد ، حسین صالح زاده و حبیب شاه نظری، " اصلاح خاکهای ماسه ای کربناته با استفاده از تزریق شیمیایی" مچله علمی-پژوهشی امیرکبیر، سال 41، شماره 1، تابستان 1388

- محمود حسنلوراد، حسین صالح زاده، حبیب شاه نظری، (1390) " اثر اتساع و شکستگی دانه ها بر رفتار حجمی ماسه های کربناته"، مجله علمی پژوهشی عمران و نقشه برداری دانشگاه تهران. ص 427 – 432

c) Conference papers in English

Baziar, M. H., Shahnazari, H., (1994): “Recorded PGA during 1990 Iran earthquake and its use for prediction of lateral ground deformation”, 10th European Conference on Earthquake Engineering, Vienna, Austria, pp. 149-154

Shahnazari, H., Towhata, I. and Shimokawa, J., (1998): “Effect of torsional shear stress history on drained plastic stress-strain behavior of loose sand”, 53rd Conference of Japan Society of Civil Eng.

Shahnazari, H., Towhata, I., (1999): “Effect of anisotropic consolidation on undrained cyclic behavior of sand”, 34th Conference of The Japanese Geotechnical Society.

Shahnazari, H., (1999): “ Effect of anisotropic consolidation on drained cyclic behavior of sand ”, XI Asian Regional Conference of Soil Mechanics and Foundation Engineering, Korea, Poster Session Proc. Vol., pp. 155-156

Shahnazari, H., Towhata, I., (1999): “Volume changes of sand under drained simple torsional shear”, 54th Conference of Japan Society of Civil Eng.

Shahnazari, H., Towhata, I., (2000): “Stress-dilatancy of sand under drained cyclic loading”, 35th conference of The Japanese Geotechnical Society.

Shahnazari, H., Towhata, I., (2000): “A simple experimental model of stress-dilatancy for sand”, 55th Conference of Japan Society of Civil Eng.

Shahnazari, H., Towhata, I., (2000): “Hardening and densification of sand due to drained cyclic loading”, Submitted to: Year 2000 Geotechnics, Geotechnical Eng. Conference, Bangkok, Thailand, pp. 9-16

Shahnazari, H., Towhata, I., (2001): “ Prediction of volumetric strain for sand under cyclic loading”, Fourth International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Eng. and Soil Dynamics, U.S.A.

Baziar, M.H., Shahnazari, H. and Maleki, R., (2005) “Evaluation of accelerogram characteristics effects on dynamic behaviour of earth dams” The 11th International Conference of IACMAG, Turin, Italy, Paper 417

Hamidian, M., Safi, M., Sahranavard, H. and Shahnazari, H., (2005) “Safety evaluation of Abbas-Abad historical masonry dam”, 73th annual meeting of ICOLD, Tehran, Iran Paper No 031-OT

Shahnazari, H. and Maleki, R., (2006), “Seismic Stability Analysis of the Assalouyeh Harbor Quay Wall”, XIII. Danube-European Conference on Geotechnical Engineering

Shahnazari, H., Fuladi, A. and Ghoseiri, B., (2007) “ Shaking table tests on seismic behavior of unsaturated sand slopes Reinforced by carpet waste strips”, 5th International symposium on earth reinforcement, Kyushu, Japan

Askarinejad, A., Shahnazari H. and Salehzade, H., (2008) “ Failure Surface Determination Using Image Processing In Geotechnical Centrifuge Tests”, 2nd International Conference on Foundation-ICOF, Dundee, Scotland, United Kingdom

Tafazzoli, N., Baziar, M. H., Shahnazari, H., (2008), “Two Dimensional Evaluation of Site Effect in rectangular Valleys”, Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics IV, GSP181, ASCE.

Askarinejad, A., Shahanazari. H. and Salehzadeh, H., (2009), Investigation of the behavior of nailed sand trenches before failure by geotechnical centrifuge”, 17th international conference on soil mechanics and geotechnical engineering, Alexandria, Egypt, Vol. 1, pp 436-439

Hassanlourad., H, Salehzadeh, H. and Shahanazari, H., (2009), “Strength of chemically grouted micro pile in calcareous sand”, 17th international conference on soil mechanics and geotechnical engineering, Alexandria, Egypt, Vol. 1, pp 801-804.

Shahnazari, H., Salehzadeh, H., Amin Tutunchian M. and Alitalesh, M. (2011), “Dynamic Soil-Foundation Interaction using a 1-g Shaking Table”, 14th ARC (Asian Reigonal Conference), 23-27 May, Hong Kong.

Shahnazari, H., Amin Tutunchian, M., Salehzadeh H. and Asadi, M. (2011), “Evaluation of Dynamic Behavior of Foundation on Saturated Loose Sand by 1g Shaking Table”, Proceedings of Fifth International Symposium on Deformation Characteristics of Geomaterials, IS-Seoul, Seoul, Korea.

Rezvani, R., Shahnazari, H., Salehzadeh, H. (2011), “The comparison of monotonic behaviors of two different calcareous sands”, First International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, Mie, Japan, Nov.21-23, Vol. 1

Shahnazari, H., H. Salehzadeh, R. Rezvani and M.A. Tutunchian, (2012), “The mechanical behavior of two calcareous and siliceous sands: an experimental study”, 15th International Conference on Experimental Mechanics, Porto, Portugal.

Shahnazari, H., Salehzadeh, H. and Rezvani, R, (2013),” Experimental study on drained shearing behavior of calcareous sands”, 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris

List of Conference Papers in Perasian

- حبیب شاه نظری، سعید رختیانی و کیوان رکن الدین، " بررسی موردی ناپایداری شیبهای سنگی مشرف بر جاده تهران-لشگرک-فشم" دومین ملی مهندسی عمران، 20-22 اردیبهشت 84 ، دانشگاه علم و صنعت ایران، مقاله شماره 564

- میر شریف حسن پور و حبیب شاه نظری، " استفاده از حفاظت کاتدی برای کنترل خوردگی سازه های بتن آرمه در محیطهای دریایی" دومین کنگره ملی مهندسی عمران، 20-22 اردیبهشت 84 ، دانشگاه علم و صنعت ایران، مقاله شماره 1084

- حبیب شاه نظری و رضا ملکی " تحلیل دینامیکی نوعی دیوار حائل دارای ناپیوستگی در ارتفاع" دومین کنگره ملی مهندسی عمران، 20-22 اردیبهشت 84 ، دانشگاه علم و صنعت ایران، مقاله شماره 1055

- محمدرضا شاه نظری و حبیب شاه نظری، "اندر کنش مقاوم سازی ساختمانها و نوسازی آنها با مصالح نوین " هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ICCE 2006 ، 18-20 اردیبهشت 85 ، دانشگاه تربیت مدرس، مقاله کد 1552

- حبیب شاه نظری و مصطفی سلیمیان، " بررسی و مقایسه فرکانس اصلی نقاط مختلف در ساختگاه یک سد واقعی به روش یک بعدی و سه بعدی" پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، اردیبهشت 86

- حبیب شاه نظری، امیر فولادی، بهنام قصیری و محمد رضا امیری، " بررسی رفتار دینامیکی یک شیب خاکی با استفاده از میز لرزه دستی" سومین کنگره ملی مهندسی عمران، اردیبهشت 86، دانشگاه تبریز

- حبیب شاه نظری، محمد حسن بازیار و حسن نگهدار، " مطالعه و بررسی اثرات حوزه دور و حوزه نزدیک زلزله بر روی سدهای خاکی همگن" سومین کنگره ملی مهندسی عمران، اردیبهشت 86، دانشگاه تبریز

- حبیب شاه نظری، رزا رسولی و سهیل قره، " بکار گیری سیستمهای شمع – رادیه جهت کنترل نشست پی" سومین کنگره ملی مهندسی عمران، اردیبهشت 86، دانشگاه تبریز

- یاسر دهنوی، یاسر جعفریان، محمد حسن بازیار و حبیب شاه نظری، " استفاده از روش مدلسازی مانده ها در کاهش خطای روابط- مطالعه موردی، نشست آنی پی های سطحی"، مجله اساس- فصلنامه انجمن مهندسین عمران، شماره بیست و یکم، صفحه 28- 33

- حسین صالح زاده، حبیب شاه نظری و یاسر دهنوی، "بررسی قابلیت اطمینان تونل ابرسانی سد امیرکبیر به تهران"، هفتمین همایش ملی تونل، 1386، دانشگاه صنعتی شریف.

- محمود حسنلوراد، حسین صالح زاده، حبیب شاه نظری، " رفتار برشی زهکشی نشده ماسه های کربناته"، هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه شیراز، اردیبهشت 1388.

- حبیب شاه نظری، حسین صالح زاده، محمد امین توتونچیان و غلامرضا رحیمی، "بررسی رفتار دینامیکی پی منفرد بر روی ماسه سست اشباع با استفاده از روش پردازش تصویر ویدئویی"، چهارمین همایش بین المللی مهنـدسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، تهران، ایران، آبان 1389.

- محمود حسنلوراد، حسین صالح زاده، حبیب شاه نظری، (1389)"ارزیابی پوش گسیختگی هوک براون و موهرکولمب بر اساس آزمایش های سه محوری بر روی نمونه های سیمانه شده"، چهارمین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک، 11 و 12 آبان 1389، تهران، ایران

- حبیب شاه نظری، حسین صالح زاده، شاهرخ شاهنده و سجاد قلی پور، (1389)" تغییر شکل زمین و پایداری تونل ها در خاک های ماسه ای لایه ای افقی"، چهارمین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک، 11 و 12 آبان 1389، تهران، ایران

- مهتاب علی طالش، محمد حسن بازیار و حبیب شاه نظری، "تاثیر ویژگیهای شیروانی در اندرکنش توپوگرافی - خاک – سازه"، ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله - سال 1390

- آیدا نظری، محمد حسن بازیار و حبیب شاه نظری، " مطالعه عددی رفتار لرزه ای تپه های دو بعدی نیم سینوسی شکل تحت تابش قائم امواج SV، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، 1390

- آیدا نظری، محمد حسن بازیار و حبیب شاه نظری، " تغییر شکل زمین و پایداری تونل ها در خاک های ماسه ای لایه ای افقی" ، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، 1390

- حبیب شاه نظری، فرشاد ابراهیمی، "بررسی تاثیر عمق و ابعاد سازه های زیرزمینی بر رفتار آنها در برابر امواج ناشی از انفجار در زمینهای خاکی" نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اردیبهشت 91

- حبیب شاه نظری، محمد امین توتونچیان، " استفاده از برنامه نویسی ژنتیکی در تخمین نشست پی های سطحی در خاکهای دانه ای" نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اردیبهشت 91

- حبیب شاه نظری ، علی اکبر حشمتی رفسنجانی و محمد جواد روشنایی اصل ، "پیش بینی سیمان مصرفی در تزریق پرده آب بند به کمک شبکه عصبی مصنوعی "، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک، دانشگاه محقق اردبیلی، 1392

- سوگل حشمتی، رضا جمشیدی چناری، حبیب شاه نظری و مهران کریم پور فرد، " بررسی آزمایشگاهی تغییرات مقاومت برشی رسوبات سد سفید رود با درصدرطوبت و استفاده از آزمایشهای تک محوری، برش پره مینیاتوری ونفوذ سنج جیبی"، اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی، 1393

ارسال نظر شما

• با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود پایگاه تاثیر کاملا موثری ایفا می کند لذا خواهشمند است ما را از نظرات ارزنده ی خود محروم نفرمایید.
• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.
• نظرات کوتاه مثل "خوب بود" و "عالی بود" و... و نظرات تکراری تائید نمی شوند و امتیازی هم به آنها تعلق نخواهد گرفت.
• متن نظر شما میبایست حداکثر 1024 کاراکتر باشد.
توجه داشته باشید که به سوالاتی که در قسمت نظرات پرسیده میشود، جواب داده نخواهد شد، لطفا پیشنهادات و انتقادات را از طریق ارتباط با ما و سوالات خود را از طریق ارسال سوال و مشاوره ارسال نمایید.