عضویت العربیة English
امام علی علیه السلام: آرزو کوتاه دار، زیرا که عمر کوتاه است و کار نیک کن، زیرا که اندک آن هم بسیار است. غررالحکم، ح 6806

بازدید : 143 بار

شنبه، 18 دی 1395

عباس یگانه بختیاری

ملیت :  ایرانی   -   قرن : 15

رتبه علمی:دانشیار

گروه آموزشی:آب

پست الکترونیکی

Yeganeh AT iust.ac.ir

محل کار دانشکده مهندسی عمران، طبقه سوم - اطاق 270

تحصیلات:

دانشگاه کیوتو، ژاپن

دکترا

دانشگاه کاگوشیما، ژاپن

کارشناسی ارشد

دانشگاه علم و صنعت ایران

کارشناسی

آدرس پستی: تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده عمران، کد پستی 13114-16846

سوابق شغلی دانشگاهی

عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، از 1381 تاکنون

مدیر گروه آب دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، از سال 1384 تا 1386

سرپرست آزمایشگاه هیدرولیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، از سال 1383 تا 1384

عضو هیات علمی پژوهشی، موسسه DPRI دانشگاه کیوتو ژاپن از0 138تا 1381

عضو هیات علمی پژوهشی مدعو، مرکز NCCHE دانشگاه می سی سی پی از 1380 تا 1381

عضو هیات علمی پژوهشی فوق دکتری دانشکده عمران دانشگاه کیوتو ژاپن از 1378 تا 1380

فعالیت‌های آموزشی

هیدرولیک کانال‌های باز، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

مبانی هیدرولیک دریا، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

طراحی سازه های دریایی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

مکانیک محیط های دوفازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

مهندسی ساحل، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

دینامیک سیالات محاسباتی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

سوابق اجرایی

کارشناس سازه های دریایی همکار با سازمان بنادر و کشتیرانی از 1370 تا 1371

کارشناس سازه های دریایی اداره کل عمران جزایر، استانداری هرمزگان از 1369 تا 1370

عضو جهاد سازندگی کمیته آب دفتر مرکزی از 1363 تا 1365

عضو جهاد سازندگی ، جهاد ادارات وزارت نیرو از 1360 تا 1361

فعالیت‌های پژوهشی

عضو هیات تحریریه مجله علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت یران، از 1386 تاکنون

عضو هیات تحریریه مجله مهندسی دریا، انجمن مهندسی دریا ایران، از 1384 تاکنون

عضو کمیته علمی کنفرانس سالیانه بین المللی ICOPMAS ، از 1381 تاکنون

عضو کمیته علمی کنفرانس سالیانه صنایع دریایی، از 1385 تاکنون

عضو کمیته علمی کنفرانس سالیانه هیدرولیک، از 1385 تاکنون

عضو کمیته برنامه ریزی درسی رشته مهندسی سواحل از سال 1386 تاکنون

پایان‌نامه‌های دکتری در حال انجام

مدلسازی دو فازه پدیده آبشستگی در پای موج شکن های کیسونی با استفاده از روش اویلر-لاگرانژی

مدلسازی دو فازه آبشستگی پای لوله های انتقال در اثر موج با استفاده از از روش اویلراویلری

مدلسازی دو فازه آبشستگی پای لوله های انتقال در اثر جریان با استفاده از مدل ترکیبی روش هیدرودینامیک ذرات هموار و روش المانهای مجزا (SPH-DEM)

پایان‌نامه‌های دکتری پایان یافته

مدلسازی دو بعدی جریان دو فازه انتقال رسوب در منطقه سواش

پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد در حال انجام

مدلسازی دو بعدی جریان دو فازه انتقال رسوب در منطقه سواش

بررسی اندرکنش موج شکن های قائم و امواج ایستا با استفاده از روش SPH

شبیه­سازی بار بستر تحت اثر جریان یکطرفه به کمک روش عددی بدون شبکه هیدردینامیک ذرات هموار

مطالعه پدیده آبشستگی به وسیله امواج در مجاورت سازه های ساحلی عمودی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی(ANN) وشبکه فازی-عصبی (ANFIS)

مطالعه بالاروی امواج ناشی از باد در منطقه سواش ساحلی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد پایان یافته

مدلسازی عددی پدیده شکست موج به روش SPH با استفاده ازمدل آشفتگی k-e

پیش بینی تغییرات خط ساحلی دراثر نوسان های دریای خزر و جریان های ساحلی با کمک روش های عددی و GIS

شبیه سازی عددی نیروهای هیدرودینامیکی موثر بر خطوط لوله فراساحلی

مدلسازی نحوه پخش و رسوب گذاری آلاینده ها در خور موسی

شبیه سازی عددی پدیده شکست موج بر روی موج شکن مستغرق

مدلسازی عددی حذف آلاینده های غیر نقطه ای در تالابهای مصنوعی

شبیه سازی عددی مدل دو فازه(میدان موج-رسوب) برای آبشستگی محلی زیر لوله در آب عمیق

شبیه سازی سه بعدی شکست موج در منطقه ساحلی

حذف کلیفرم‌ها در رودخانه‌های تالابی با در نظر گرفتن تاثیرات دما (مطالعه موردی رودخانه سقز)

پیش بینی جریان های ساحلی در شرایط طوفانی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

شبیه سازی عددی نیروهای هیدرودینامیکی موثر بر لوله های نصب شده روی بستر دریا ، به منظور تعیین حداکثر طول مجاز دهانه آزاد

مدلسازی دو فازه جریان- بستر برای آبشستگی موضعی، پای لوله های انتقال در فراساحل

بررسی عملکرد رودخانه‌های تالابی در فصول سرد

شبیه سازی عددی هیدرودینامیک ناحیه Swash Zone

ارزیابی آبشستگی موضعی پیرامون لوله های مستقر بر بستر دریا

مدل سازی تغییر شکل ساحل و انتقال رسوب در شرایط توفانی بوسیله مدل N-line

تصفیه فاضلاب با استفاده از ظرفیت خودپالایش رودخانه سقز

مقالات ژورنالی

Yeganeh-Bakhtiary A, Shabani M, Gotoh H and Wang SM (2009): “A three-dimensional distinct element model for bed-load transport”. Journal of Hydraulic Research, IAHR,doi:10.3826/jhr.2009.3168, Vol. 47 (2), pp. 203–212.

Yeganeh-Bakhtiary A, Zanganeh M and Cheng L. (2009): “Two-Phase Flow Modeling of Current-Induced Live Bed Scour under Offshore Pipelines”. Submitted to Journal of Coastal Engineering.

Yeganeh-Bakhtiary A, Zanganeh, M and Cheng, L. (2009): “Two-Phase Flow Modeling of Clear-Water Scour under Offshore Pipelines”. Submitted to Journal of Ocean Engineering.

Bakhtyar R, Barry D A, Yeganeh-Bakhtiary A and Ghaheri, A, (2009): “Two-phase hydrodynamic and sediment transport modeling of wave-generated sheet flow”. Journal of Advances in Water Resources, Vol. 32(8), pp. 1267-1283.

Bakhtyar R, Yeganeh-Bakhtiary A, Barry D A and Ghaheri, A, (2009): “Numerical simulation of two-phase flow modeling of sediment transport in the inner-surf and swash zones”. Submitted to the Journal of Advances in Water Resources.

Kazeminezhad MH, Yeganeh-Bakhtiary A, Etemad-Shahidi A and Cheng L, (2009):”Numerical Simulation of Tunnel Erosion Scouring beneath Pipelines by Two-Phase Euler-Euler Approach”. Submitted to Journal of Coastal Engineering.

Mousavi, M., Yeganeh-Bakhtiary, A. and Enshaei, N. (2009): "The equivalent depth of wave-induced scour around offshore pipelines". Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering, ASME, Vol.131, 0216601-1-5.

Bakhtyar R, Ghaheri, A., Yeganeh-Bakhtiary A. and Barry D.A. (2009): “Numerical Simulation of surf- swash zone motions and turbulent flow”. Journal of Advances in Water Resources, Vol. 32(2), pp. 250-263.

Yeganeh-Bakhtiary A, Zanganeh M, Mousavi J, Yamashita T and Abu Wahab AK (2009): "Application of ANFIS in Predication of Storm-Induced Coastal Currents”. Under review to Journal of Applied Ocean Research.

Bakhtyar R, Ghaheri A, Yeganeh-Bakhtiary A, and Barry, D A (2009): “Process-based model for nearshore hydrodynamics, sediment transport and morphological evolution in the surf and swash zones”. Journal of Applied Ocean Research, Vol. 31(1), pp. 44-56.

Yeganeh-Bakhtiary, A., Valipour, R. and Ghaheri, A. (2009): “A new approach to estimate free-spanning length for offshore pipelines”. Submitted to Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering, ASME.

Bakhtyar R, Barry D A, Yeganeh-Bakhtiary A and Ghaheri, A, (2009): “Evolutionary optimization algorithms for determining concentration and velocity profiles in sheet flow”. Submitted to Journal of Hydroinformatics.

Yeganeh-Bakhtiary A, Hajivalie F, Hashemi-Javan A and Abu Wahab AK (2009): “Steady Streaming and Flow Turbulence in front of Vertical Breakwater with Wave Overtopping”. Under review at Journal of Applied Ocean Research.

Bakhtyar R, Barry D A, Li L, Jeng DS and Yeganeh-Bakhtiary A, (2009): “Modeling of sediment transport in the swash zone: A review”. Journal of Ocean Engineering, Vol. 36 (9-10), pp. 767-783.

Bakhtyar R, Yeganeh-Bakhtiary A, Ghaheri A and Barry D A, (2009): “Euler-Euler Coupled Two-Phase Flow Modeling for Sheet Flow Sediment Motion in the Nearshore”. Journal of Coastal Research, SI 56, pp. 467-471.

Yeganeh-Bakhtiary, A., Hajivalie, F., and Hashemi-Javan, A. (2009):”Numerical study of breakwater steepness effect on the hydrodynamics of standing waves and steady streaming”. Journal of Coastal Research, SI 56, pp. 658-662.

Bakhtyar R, Yeganeh-Bakhtiary A. (2009): “Euler-Euler coupling two-phase simulation of seepage through soils in artesian flow conditions”. International Journal of Engineering Science, IUST, in press.

Kazeminezhad, M. H., Etemad-Shahidi, A. and Yeganeh-Bakhtiary, A. (2009): “An Alternative Approach for Investigation of the Wave-Induced Scour around Pipelines”. Journal of Hydroinformatics, IAHR, in press.

Bakhtyar, R., Yeganeh-Bakhtiary, A. and Ghaheri, A. (2008): “ Application of neuro-fuzzy approach in prediction of runup in swash zone ”. Journal of Applied Ocean Research, Vol. 30(1), pp.17-27.

Yeganeh-Bakhtiary, A., Mousavi, M. and Tohidi Vahdat, A. (2008): "Time Scale of Scouring around Submarine Pipelines Induced by Wave and Current". Under review at Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering, ASME.

Yeganeh-Bakhtiary, A., Hajivalie, F., and Hashemi-Javan, A. (2008):”Numerical simulation of broken wave effects on vertical breakwater”. Submitted to Journal of Applied Ocean Research.

Yeganeh-Bakhtiary, A., Valipour, A., and Valipour, R., (2008): “Assessing cumulative fatigue damage induced by wave and current around offshore pipelines”. Submitted to Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering, ASME.

Bakhtyar, R., Yeganeh-Bakhtiary, A., Ghaheri, A., and Baldock, T.A. (2008): ”Longshore Sediment Transport Estimation Using Fuzzy Inference System”. Journal of Applied Ocean Research, Vol. 30; 4, pp. 273-286.

Bakhtyar, R., Yeganeh-Bakhtiary, A., Ghaheri, A., and Jeng, D.S. (2007):”Cross-shore Sediment Transport Estimation Using Fuzzy Inference System in the swash zone”. Tentatively accepted at Journal of the Franklin Institute.

Parsa, J., Etemad-Shahidi, A. and Yeganeh-Bakhtiary, A. (2007): “Evaluation of computer and empirical models for prediction of salinity intrusion in the Bahmanshir Estuary”. Journal of Coastal Research, SI 50, pp. 658-662.

Yeganeh-Bakhtiary, A., Mohamadian, F. and Valipour, R. (2007):” Studying of Caspian sea fluctuation on shoreline migration using Remote Sensing and Numerical Model”. Under review at International Journal of Civil Engineering, IUST

Hajivalie, F., Yeganeh-Bakhtiary, A., and Hashemi Javan, A. (2007):”Numerical study of vertical breakwater influence on the breaking wave”. Under review at Int'l Journal of Civil Eng., IUST.

Hekmat, A., Yeganeh-Bakhtiary, A., Ghaheri, A. and Farzadpour, S. (2008): “Study of River self-Treatment with Enhancing of Natural Wetlands in Cold Region”. Accepted as a research paper at Int'l Journal of Civil Eng., IUST.

Yeganeh-Bakhtiary, A., Ghaheri, A. and Valipour, R. (2007): “Analysis of offshore pipelines allowable free span length”. Int'l Journal of Civil Eng., March edition. IUST.

Golparvar-Fard, M., Yeganeh-Bakhtiary, A., and Cheng, L. (2005): “Numerical Simulation of Jet Flow Hydrodynamics at Erosion Tunnel beneath Offshore Pipelines”. Int'l Journal of Civil Eng., IUST, Vol. 1, No. 1, pp. 46-57.

Khayyer, A., Yeganeh-Bakhtiary, A., Ghaheri, A. and Asano, T. (2004): “Numerical Simulation of Turbulence Dynamics in Plunging Breaking Waves”. Int'l Journal of Civil Eng., IUST, Vol. 2, No. 4, pp. 201-212.

Yeganeh-Bakhtiary, A., Gotoh, H. and Sakai, T. (2002): “Numerical modeling of sheet-flow transport under wave and current”. Korean International Journal of Water Resources, pp. 206-217.

Yeganeh-Bakhtiary, A., Gotoh, H. and Sakai, T. (2000): “Numerical Study of Particle Diameter Effect on Oscillatory Sheet flow Transport with Movable Bed Simulator”. Annual Journal of Hydraulic Engineering Conference, JSCE, Vol. 44, pp. 653-658.

Gotoh, H., Yeganeh-Bakhtiary, A. and Sakai, T. (2000): “Coupling of Multiphase-Flow Model and Distinct Element Method for Simulation of Sediment Transport under High Bottom Shear”. Journal of Hydraulic, Coastal & Environment Engineering, No. 649/II-51, pp. 17-26. (in Japanese)

Yeganeh-Bakhtiary, A., Gotoh, H. and Sakai, T. (2000): “Applicability of the Euler-Lagrange coupling Multiphase-Flow Model to the Bed-Load Transport at High Shear Stress”. Journal of Hydraulic Research, IAHR, Vol. 38(5), pp 389-398.

Yeganeh-Bakhtiary, A. and Asano, T. (1998): “Effects of particle properties on oscillatory sheet flow dynamics”. Coastal Engineering Journal, Vol. 40 (1), pp. 61-80.

Sakai, T., Gotoh, H. and Yeganeh-Bakhtiary, A. (1997): “Experiment on flow velocity and sediment motion in transition process from saltation to sheet flow”. Annual Journal of Hydraulic Engineering, JSCE, Vol. 41, pp. 33-38. (in Japanese)

Asano, T. and Yeganeh-Bakhtiary, A. (1996): “Systematic data analysis on oscillatory sheet flow in light of sediment particle properties”. Journal of Hydraulic, Coastal& Environment Engineering, II-37, No. 551, pp.113-122. (in Japanese)

مقالات کنفرانسی

Yeganeh-Bakhtiary, A., Hajivalie, F. and Gotoh, H. (2009): “Numerical study of breakwater steepness effect on the hydrodynamics of standing waves and steady streaming”. Accepted for oral presentation ICS 2009, Portugal.

Yeganeh-Bakhtiary, A., Hajivalie, F. and Gotoh, H. (2008): “Two-phase flow simulation on local scouring in front of a vertical breakwater under tidal currents”. Proceeding 7th International Conference on Hydroscience & Engineering (ICHE 2008), Nagoya, Japan. (Papers on CD-ROM).

Yeganeh-Bakhtiary, A., Hajivalie, F. and Gotoh, H. (2008): “A comparison between standing wave pattern in front of vertical breakwater with horizontal and sloped bed“. Proc. 7th Int’l Conference on Coasts, Ports & Marine Structures (ICOMPAS), Tehran, Iran. (Papers on CD-ROM)

Yeganeh-Bakhtiary, A., Zeinali, M. and Hashemi-Javan, A. (2008): “Numerical simulation of hydrodynamics forces on submarine pipelines with a spoiler”. Proc. 7th Int’l Conference on Coasts, Ports & Marine Structures (ICOMPAS), Tehran, Iran. (Papers on CD-ROM)

Bakhtyar R, Ghaheri A, Yeganeh-Bakhtiary A (2008): ”An Euler–Euler coupled Two-phase flow modeling of sediment motions in swash zone”. Proc. 28th Int’l Conference on Coastal Engineering (ICCE 2008), Hamburg, Germany.

Bakhtyar R, Ghaheri A, Yeganeh-Bakhtiary A (2008): “Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System for prediction of bed-load sediment transport in swash zone”. Proc. 4th National Congress on Civil Engineering (NCCE), May 2008, University of Tehran, Tehran, Iran.

Yeganeh-Bakhtiary, A., Ghaheri, A. and Valipour, R. (2008): “Simulation of Vortex Induced Vibration around Offshore Pipelines”. Proceeding 27th Int'l Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering (OMAE2008), Portugal. (papers on CD-ROM).

Valipour, R. Yeganeh-Bakhtiary, A., Ghaheri, A. and Kazeminezhad, M. H., (2008): “Determination of vortex shedding frequency around offshore pipeline using unsteady drag force model”. Proceeding 27th Int'l Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering (OMAE2008), Portugal. (papers on CD-ROM).

Valipour, A., Zoroufi, M., Yeganeh-Bakhtiary, A., and Valipour, R., (2008): “Wave and Current Cumulative Fatigue Damage Assessment for Offshore Pipelines”. Proceeding 27th Int'l Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering (OMAE2008), Portugal. (papers on CD-ROM).

Bakhtyar R, Ghaheri A, Yeganeh-Bakhtiary A (2007) Tidal effects on beach groundwater dynamics in unconfined aquifers, The 3rd National Congress on Civil Engineering (NCCE), 1-3 May 2007, University of Tabriz, Tabriz, Iran, In Persian.

Yeganeh-Bakhtiary, A., and Ranjbar, R. (2007): “Study of Coliform reduction in Riverien Wetlands”. 1st National Conference World Environment Day, Tehran University, Iran.

Hajivalie, F., Yeganeh-Bakhtiary, A., and Hashemi-Javan, A. (2007):”Numerical study of vertical breakwater influence on the breaking wave”. International Conference on Violent Flows (VF-2007), Kyushu University, Fukuoka, Japan.

Bakhtyar, R., Yeganeh-Bakhtiary, A., and Ghaheri, A. (2007):”Numerical Simulation of Wave Breaking and Wave Run up in Nearshore”. International Conference on Violent Flows (VF-2007) , Kyushu University, Fukuoka, Japan.

Bakhtyar R, Ghaheri A. and Yeganeh-Bakhtiary A. (2007):”The interaction between the flow in the swash zone and the coastal water table”. The 4th International Conference on Port Development and Coastal Environment, 25-28 September 2007, Varna, Bulgaria.

Bakhtyar, R., Yeganeh-Bakhtiary, A., and Ghaheri, A. (2006):“Simulation of groundwater in swash zone“. Proc. 6th Int’l Conference on Coasts, Ports & Marine Structures (ICOMPAS), Tehran, Iran, in Farsi. (paper on CD-ROM).

Mohamomadi, M Yeganeh-Bakhtiary, A., Kamyabe, K. and Valipour R. (2006):”Predication of Storm induced coastal currents using Artificial Neural Network”. Proc. 6th Int.’l Conference on Coasts, Ports & Marine Structures (ICOMPAS), Tehran, Iran, in Farsi. (paper on CD-ROM).

Mohamomadi, M Yeganeh-Bakhtiary, A., and Kamyabe, K. (2006):”Comparison between MLP and RBF in predication of Nearshore Currents”. Proc. 6th Int’l Conference on Coasts, Ports & Marine Structures (ICOMPAS), Tehran, Iran, in Farsi. (papers on CD-ROM).

Yeganeh-Bakhtiary, A., Zeinali,M., Valipour R. and Yamashita, T. (2006):”Analysis of Key Parameter in Nearshore Current Velocity Using Artificial Neural Network”. Proc. 6th Int’l Conference on Coasts, Ports & Marine Structures (ICOMPAS), Tehran, Iran. (papers on CD-ROM).

Yeganeh-Bakhtiary, A., Ghaheri, A. and Valipour, R. (2006): “Effect of Soil Boundary Condition on Natural Frequency of Unburied Offshore Pipelines”. Proceeding of 7th Int'l Congress on Civil Eng. (ICCE), Paper No. E1232, Tehran, Iran. (papers on CD-ROM).

Yeganeh-Bakhtiary, A., Bakhtyar, R. and Mazandarni_Zadeh, H. (2006): “Two-phase flow simulation of Fluidization of stable granular media in artesian flow conditions”. Proceeding of 7th Int'l Congress on Civil Eng. (ICCE), Paper No. F1843, Tehran, Iran. (papers on CD-ROM). (in Farsi)

Mousavi, M., Yeganeh-Bakhtiary, A. and Enshaei, N. (2006): “Prediction of Scour Depth Due to Current Flow at Offshore Pipelines”. Proceeding of 7th Int'l Congress on Civil Eng. (ICCE), Paper No. F1706, Tehran, Iran. (papers on CD-ROM). (in Farsi)

Yeganeh-Bakhtiary, A., Mazandarni_Zadeh, H. and Bakhtyar, R.(2006): “Two-phase flow simulation of Fluidization of unstable granular media in artesian flow conditions”. Proceeding of 7th Int'l Congress on Civil Eng. (ICCE), Paper No. F2005, Tehran, Iran. (papers on CD-ROM). (in Farsi)

Hekmat, A., Yeganeh-Bakhtiary, A., Ghaheri, A. and Farzadpour, S. (2006): “Two-phase flow simulation of Fluidization of unstable granular media in artesian flow conditions”. Proceeding of 7th Int'l Congress on Civil Eng. (ICCE), Paper No. F2005, Tehran, Iran. (papers on CD-ROM). (in Farsi)

Yeganeh-Bakhtiary, A., Ghaheri, A. and Valipour, R. (2006): “Simulation of Vortex Induced Vibration around Offshore Pipelines”. Proceeding 25th Int'l Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering (OMAE2006), paper No. 92039, Hamburg, Germany. (papers on CD-ROM).

Mousavi, M. Yeganeh-Bakhtiary, A., and Enshaei, N. (2006): "The Equivalent Depth of Wave-Induced Scour around Offshore Pipelines". Proceeding 25th Int'l Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering (OMAE2006), paper No. 92049, Hamburg, Germany. (papers on CD-ROM).

Yeganeh-Bakhtiary, A., Mousavi, M. and Tohidi Vahdat, A. (2006): Time Scale of Scouring Around Submarine Pipelines Induced by Wave and Current". Proceeding 25th Int'l Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering (OMAE2006) paper No. 92381, Hamburg, Germany. (papers on CD-ROM).

Mousavi, M., Yeganeh-Bakhtiary, A., and Enshaei, N (2006): "Equilibrium Profile of Current-Induced Scour around Submarine Pipelines". Proceeding 25th Int'l Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering (OMAE2006) paper No. 92383, Hamburg, Germany. (papers on CD-ROM).

Shabani, M., Yeganeh-Bakhtiary, A. and Wang, S.Y.M. (2005): “Two-Phase Flow Simulation of Bed-Load Transport in Three Dimensions with MBS-3D Model”. Proceeding XXXI IAHR Congress, pp. 785-794, Seoul, Korea. (Papers on CD-ROM).

Yeganeh-Bakhtiary, A., Golparvar-Fard, M. and Cheng, L. (2005): “Two-Phase Flow Modeling of Clear-Water Onset and Jet Scour under Offshore Pipelines". Proceeding XXXI IAHR Congress, pp. 4069-4080, Seoul, Korea. (Papers on CD-ROM)

Khayyer, A., Yeganeh-Bakhtiary, A., Ghaheri, A., Gotoh, H. and Sakai, T. (2005): “Numerical Study of Turbulence Dynamics in Surging Breaking Waves”. Proceeding XXXI IAHR Congress, pp. 5942-5950794, Seoul, Korea. (Papers on CD-ROM)

Khayyer, A., Yeganeh-Bakhtiary, A., Gotoh, H. and Sakai, T. (2005): “Numerical Simulation of Turbulence Dynamics in Surging Breaking Waves”. Proceeding 1st Int'l Conference on Coastal Zone Management & Engineering, Arabian Coast 2005, Paper No. 025, pp. 131-136, Dubai, UAE.

Valipour, R., Yeganeh-Bakhtiary, A., Hajvalei, F. and Mohammadi, M. (2005): “Sediment Transport Assessment in Chabahar Harbor, North-East of Oman Sea”. Proceeding 1st Int'l Conference on Coastal Zone Management & Engineering, Arabian Coast 2005, Paper No. 078, pp. 375-379, Dubai, UAE.

Valipour, R. and Yeganeh-Bakhtiary, A. (2005): "Optimal Design of Breakwater's Armor Layer with Genetic Algorithm”. Proceeding 1st Int'l Conference on Coastal Zone Management & Engineering, Arabian Coast 2005, Paper No. 098, pp. 463-467, Dubai, UAE.

Golparvar-Fard, M., Yeganeh-Bakhtiary, A., and Cheng, L. (2005): "Numerical Study of Gap to Diameter Ratio Effects in Steady Current under Offshore Pipelines”. Proceeding 5st National Congress of Civil Engineering (NCCE), Paper No. 1088, Tehran, Iran. (Papers on CD-ROM)

Golparvar-Fard, M., Yeganeh-Bakhtiary, A., Cheng, L. and Khayyer, A. (2005): “Numerical Simulation of Jet Flow Hydrodynamics at Erosion Tunnel beneath Offshore Pipelines”. Proceeding 5st National Congress of Civil Engineering (NCCE), Paper No. 3008, Tehran, Iran. (Papers on CD-ROM)

Khayyer, A., Yeganeh-Bakhtiary, A., Ghaheri, A. and Asano, T. (2005): “Numerical Simulation of Turbulence Dynamics in Surging Breaking Waves”. Proceeding 5st National Congress of Civil Engineering (NCCE), Paper No. 1089, Tehran, Iran. (Papers on CD-ROM)

Yeganeh-Bakhtiary, A., Farzadpour, S., Ghaheri, A. and Moradhaseli, H. (2005):”Riverien wetland performance in cold region”. Proceeding 5st National Congress of Civil Engineering (NCCE), Paper No. 3001, Tehran, Iran. (Papers on CD-ROM) . (in Farsi)

Rabiee, A., Yeganeh-Bakhtiary, A., and Etemad-Shahidi, A. (2004): “Modeling of beach erosion and sediment transport under storm condition”. Proceeding of 6th Int'l Conference of Hydrodynamics (ICHD04), Perth, Australia. (Papers on CD-ROM)

Asano, T., and Yeganeh-Bakhtiary, A. (2004):”Sea-level rise and beach erosion in Caspian Sea”. Proc. of Japanese Conference of Global Environment, pp. 386-392. (in Japanese)

Kato, H., Yamashita and Yeganeh-Bakhtiary, A. (2002): “LISST/ADCP observation of suspended load profiles in the surf zone”. Proc. 49th Japanese Conference of Coastal Eng., JSCE, pp. 436-440. (in Japanese)

Yeganeh-Bakhtiary, A., Yamashita and Kato, H. (2002): “Studying of sea bottom topography changes under stormy condition”. Proc. 49th Japanese Conference of Coastal Eng., JSCE, 49, pp. 1491-1495. (in Japanese)

Yeganeh-Bakhtiary, A., Yamashita, T. and Larson, M. (2002): “Predication of Shoreline Migration in Stormy Condition with N-line model”. Proceeding 5th International Conference on Coasts, Ports & Marine Structures ICOMPAS, Ramsar, Iran, pp. 138-141 (paper on CD-ROM).

Yeganeh-Bakhtiary, A., Harada, E., Gotoh, H. and Sakai, T. (2002): “Unsteadiness of Armoring in Oscillatory Sheet-flow of Graded-Sediments”. Proceeding of 28th International Conference on Coastal Engineering ICCE 2002, Abstract No. 324.

Yeganeh-Bakhtiary, A. (2001) “Two-phase flow simulation of sediment transport with granular material model”. Concluding report, NCCHE, the University of Mississippi, pp. 45.

Yeganeh-Bakhtiary, A., Harada, E., Gotoh, H. and Sakai, T. (2001): “Reverse grading process of sheet-flow sediment transport with granular material”. Proceeding 2nd IAHR symposium on River, Coastal and Estuarine Morphodynamics, Obihiro, Japan, pp. 131-140.

Yeganeh-Bakhtiary, A., Gotoh, H. and Sakai, T. (2001): “Two-phase flow simulation of sediment transport at high bottom shear stress with granular material model”. Proceeding XXIX IAHR Congress, paper on CD-ROM, Beijing, China.

Yeganeh-Bakhtiary, A., Harada, E., A., Gotoh, H. and Sakai, T. (2000): “Numerical simulation of sediment transport in coastal area with two-phase flow model”. The 4th International Conference on Coasts, Ports & Marine Structures ICOMPAS, Abstract No. 530, paper on CD-ROM, Bandar Abbas, Iran.

Harada, E., Yeganeh-Bakhtiary, A., Gotoh, H. and Sakai, T. (2000): “Simulation of reverse grading process with granular material model”. Proceeding 47th Coastal Engineering, JSCE, 47, pp. 491-495. (in Japanese)

Yeganeh-Bakhtiary, A., Gotoh, H. and Sakai, T. (2000): “Numerical Modeling of Sheet-Flow Transport under Wave and Current”. Proceeding 4th International Conference on Hydroscience & Engineering (ICHE 2000), Abstract pp. 206-207, paper on CD-ROM, Seoul, Korea.

Yeganeh-Bakhtiary, A., Harada, E., Gotoh, H. and Sakai, T. (2000): “Aerodynamic Granular-Material Model of Wind-Blown Sand”. Proceeding 27th International Conference on Coastal Engineering, ICCE 2000, Sydney, Australia, pp. 2575-2588

Yeganeh-Bakhtiary, A., Gotoh, H. and Sakai, T. (1998): “Euler-Lagrange coupling of two-phase flow model for bed-load transport at high bed shear stress”. Proceeding 53rd Japanese Conference of the Civil Engineering, JSCE, Kobe, pp. 336-338.

Yeganeh-Bakhtiary, A. (1997): “Velocity profile of sediment-laden flow in transition from saltation to sheet flow”. Proceeding XXVII IAHR Congress, San Francisco, USA, JFK- SP, pp. 1-6.

ارسال نظر شما

• با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود پایگاه تاثیر کاملا موثری ایفا می کند لذا خواهشمند است ما را از نظرات ارزنده ی خود محروم نفرمایید.
• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.
• نظرات کوتاه مثل "خوب بود" و "عالی بود" و... و نظرات تکراری تائید نمی شوند و امتیازی هم به آنها تعلق نخواهد گرفت.
• متن نظر شما میبایست حداکثر 1024 کاراکتر باشد.
توجه داشته باشید که به سوالاتی که در قسمت نظرات پرسیده میشود، جواب داده نخواهد شد، لطفا پیشنهادات و انتقادات را از طریق ارتباط با ما و سوالات خود را از طریق ارسال سوال و مشاوره ارسال نمایید.