فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام علیرضا شاه فضل با موضوع   تفسیر سوره مبارکه ملک
فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام علیرضا شاه فضل با موضوع   تفسیر قرآن