عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: بهترین راحتى و آسودگى، بى توقعى از مردم است. کافى، ج8، ص243
قرآن کریم

آخرین فایلهای قرآن کریم

عنوان زمان

عبدالفتاح علی طاروطی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه حجرات آیات 1-13 (صوتی)

22:22

سعید مسلم - تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء آیه 23 (اهمیت احترام به والدین و سالمندان)

02:55

دکتر احمد احمد نعینع - تلاوت در مقابل میکروفن های مشتاق

00:47

علی محمود شمیث - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان 15-29 و کوثر (تصویری)

10:59

علی محمود شمیث - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان 15-29 و کوثر (صوتی)

10:59

حامد شاکرنژاد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران ، شمس و کوثر (تصویری)

20:34

حامد شاکرنژاد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران ، شمس و کوثر (صوتی)

20:34

محمد حسین سعیدیان - تلاوت مجلسی سوره مبارکه یس (تصویری)

18:31

محمد حسین سعیدیان - تلاوت مجلسی سوره مبارکه یس (صوتی)

18:31

محمدرضا پور زرگری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه جاثیه آیات 12-21 (تصویری)

07:45

محمدرضا پور زرگری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه جاثیه آیات 12-21 (صوتی)

07:45

محمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه تحریم ، اعلی و شمس (تصویری)

51:07

محمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه تحریم ، اعلی و شمس (صوتی)

51:07

مرحوم محسن حاجی حسنی کارگر - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام (تصویری)

09:09

مرحوم محسن حاجی حسنی کارگر - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام (صوتی)

09:09

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب آیات 23-27 (تصویری)

04:45

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب آیات 23-27 (صوتی)

04:45

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام آیات 95-104 (تصویری)

27:03

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام آیات 95-104 (صوتی)

27:03

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 284-286 (تصویری)

12:54