عضویت العربیة English
امام حسن مجتبی: خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه‌اى براى آفریدگانش قرار داده تا با طاعتش براى خشنودى او از یکدیگر پیشى گیرند.
قرآن کریم

آخرین فایلهای قرآن کریم

عنوان زمان

محمد محمود طبلاوی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران - تصویری

09:16

محمد محمود طبلاوی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران - صوتی

09:16

شحات محمد انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 96-99 - تصویری

05:45

شحات محمد انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 96-99 - صوتی

05:45

شحات محمد انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نساء - تصویری

04:34

شحات محمد انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نساء - صوتی

04:34

محمد احمد شبیب تلاوت مجلسی سوره مبارکه تحریم آیات 3-4 - تصویری

04:19

محمد احمد شبیب تلاوت مجلسی سوره مبارکه تحریم آیات 3-4 - صوتی

04:19

محمد احمد شبیب تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران - تصویری

08:21

محمد احمد شبیب تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران - صوتی

08:21

انور شحات انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نساء - تصویری

22:47

انور شحات انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نساء - صوتی

22:47

احمد ابوالقاسمی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 7-9 (تصویری)

03:57

احمد ابوالقاسمی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 7-9 (صوتی)

03:57

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی و انشراح (تصویری)

04:38

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی و انشراح (صوتی)

04:38

ابراهیم منصور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه تغابن آیات 1-7 - تصویری

05:06

ابراهیم منصور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه تغابن آیات 1-7 - صوتی

05:06

مجموعه مستند مرا یاد - زندگی نامه روح الله تقوائی

04:40

صالح اطهری فرد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران آیات 169-172 و فتح - تصویری

11:45