عضویت العربیة English
امام جواد علیه‌السلام: هر کس کار زشتی را نیکو بشمارد، در آن زشتی شریک است. کشف الغمّه، ج2، ‌ص 349
قرآن کریم

آخرین فایلهای قرآن کریم

عنوان زمان

احمد شحات احمد سید - تلاوت مجلسی سوره مبارکه طه (صوتی)

19:41

محمود علی البنا - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 283-286 (تصویری)

26:33

محمود علی البنا - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 283-286 (صوتی)

26:33

خالد عبدالقادر الشیخ - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره (تصویری)

19:05

خالد عبدالقادر الشیخ - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره (صوتی)

19:05

محمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حشر ، مطففین و قدر (تصویری)

26:49

محمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حشر ، مطففین و قدر (صوتی)

26:49

محمد جواد پناهی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء آیات 80-84 (تصویری)

05:05

محمد جواد پناهی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء آیات 80-84 (صوتی)

05:05

محمد جواد پناهی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه أعلی (تصویری)

05:23

محمد جواد پناهی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه أعلی (صوتی)

05:23

محمد احمد بسیونی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه قصص آیات 5-22 (تصویری)

24:26

محمد احمد بسیونی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه قصص آیات 5-22 (صوتی)

24:26

رهروان نور - این برنامه: آقای حسن زرنوشه فراهانی (حافظ کل قرآن کریم)

21:05

محمد زاهدی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه تحریم آیات 8-12 (تصویری)

06:56

محمد زاهدی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه تحریم آیات 8-12 (صوتی)

06:56

حمدی زامل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه أعلی آیات 1-17 (تصویری)

04:57

حمدی زامل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه أعلی آیات 1-17 (صوتی)

04:57

حمدی زامل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه تحریم آیات 8-12 (تصویری)

06:56

حمدی زامل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه تحریم آیات 8-12 (صوتی)

06:56