عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: هر خانواده‌ای که با هم دیگر با رفق و مدارا برخورد کنند، خداوند نیز به رزق و روزی آنان وسعت می‌بخشد.
درباره سخنرانی / مرحوم آيت الله العظمی سيد رضا بهاء الديني (کلیک کنید)

آخرین فایلهای سخنرانی / مرحوم آيت الله العظمی سيد رضا بهاء الديني

عنوان زمان

انسان و حدود استفاده از مادیات

18:20

نظام خداوند تحت سیطره پروردگار

24:51

حق شناسی انسان در برابر پروردگار

15:36

شکست مبارزه با قرآن

26:43

بحثی در اعجاز قرآن کریم

24:34

ایمان از طریق بندگی خداوند

17:13

آثار عمل صالح برای مومن

16:46

قضا و قدر

16:16

تعریفی از مساله ایمان

20:11

احوال روز قیامت

14:10

بررسی ایمان در مناجات حضرت موسی 5 (انسان و مالکیت دنیا)

17:15

بررسی ایمان در مناجات حضرت موسی 3 (مراتب و استحام ایمان)

12:48

بررسی ایمان در مناجات حضرت موسی 4 (انسان و حقیقت بندگی)

16:48

بررسی ایمان در مناجات حضرت موسی 2 (انسان، اسفل السافلین و کرام الکاتبین)

9:18

بررسی ایمان در مناجات حضرت موسی 1 (ترس از خدا و خودسازی)

11:51

تذکر خداوند به بنی اسرائیل 4 (تبعیت از انبیاء)

11:03

تذکر خداوند به بنی اسرائیل 3 (عذاب کفر و الحاد)

14:45

تذکر خداوند به بنی اسرائیل 2 (مرحله اولیه عقلانیت خودسازیست)

14:39

تذکر خداوند به بنی اسرائیل 1 (شرارت و زور گویی)

14:31

قدرت پروردگار و ضعف انسان

15:29
فایلهای سخنرانی / مرحوم آيت الله العظمی سيد رضا بهاء الديني با موضوع   شکر
فایلهای سخنرانی / مرحوم آيت الله العظمی سيد رضا بهاء الديني با موضوع   فطرت
فایلهای سخنرانی / مرحوم آيت الله العظمی سيد رضا بهاء الديني با موضوع   معاد
فایلهای سخنرانی / مرحوم آيت الله العظمی سيد رضا بهاء الديني با موضوع   ایمان
فایلهای سخنرانی / مرحوم آيت الله العظمی سيد رضا بهاء الديني با موضوع   قرآن کریم
فایلهای سخنرانی / مرحوم آيت الله العظمی سيد رضا بهاء الديني با موضوع   خودسازی
فایلهای سخنرانی / مرحوم آيت الله العظمی سيد رضا بهاء الديني با موضوع   اخلاق
فایلهای سخنرانی / مرحوم آيت الله العظمی سيد رضا بهاء الديني با موضوع   توحید
فایلهای سخنرانی / مرحوم آيت الله العظمی سيد رضا بهاء الديني با موضوع   نماز
فایلهای سخنرانی / مرحوم آيت الله العظمی سيد رضا بهاء الديني با موضوع   گناه