عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: بهترین راحتى و آسودگى، بى توقعى از مردم است. کافى، ج8، ص243
درباره سخنرانی / آیت الله العظمی جعفر سبحانی (کلیک کنید)

آخرین فایلهای سخنرانی / آیت الله العظمی جعفر سبحانی

عنوان زمان

آیت الله سبحانی - همایش دکترین مهدویت (صوتی)

22:40

آیت الله سبحانی - همایش دکترین مهدویت (تصویری)

22:40

آیت الله سبحانی - تفسیر سوره مبارکه احزاب (جلسه دهم - تصویری)

20:43

آیت الله سبحانی - تفسیر سوره مبارکه احزاب (جلسه دهم - صوتی)

20:43

آیت الله سبحانی - تفسیر سوره مبارکه احزاب (جلسه نهم - تصویری)

31:38

آیت الله سبحانی - تفسیر سوره مبارکه احزاب (جلسه نهم - صوتی)

31:38

آیت الله سبحانی - تفسیر آیه 28 سوره مبارکه احزاب (جلسه هشتم - تصویری)

23:56

آیت الله سبحانی - تفسیر آیه 28 سوره مبارکه احزاب (جلسه هشتم - صوتی)

23:56

آیت الله سبحانی - تفسیر سوره مبارکه احزاب (جلسه هفتم - تصویری)

29:50

آیت الله سبحانی - تفسیر سوره مبارکه احزاب (جلسه هفتم - صوتی)

آیت الله سبحانی - تفسیر سوره مبارکه احزاب (جلسه ششم - تصویری)

30:13

آیت الله سبحانی - تفسیر سوره مبارکه احزاب (جلسه ششم - صوتی)

30:13

آیت الله سبحانی - تفسیر سوره مبارکه احزاب (جلسه پنجم - تصویری)

11:26

آیت الله سبحانی - تفسیر سوره مبارکه احزاب (جلسه پنجم - صوتی)

11:26

آیت الله سبحانی - تفسیر سوره مبارکه احزاب (جلسه چهارم - تصویری)

29:16

آیت الله سبحانی - تفسیر سوره مبارکه احزاب (جلسه چهارم - صوتی)

29:02

آیت الله سبحانی - تفسیر سوره مبارکه احزاب (جلسه سوم - تصویری)

28:14

آیت الله سبحانی - تفسیر سوره مبارکه احزاب (جلسه سوم - صوتی)

28:14

آیت الله سبحانی - تفسیر سوره مبارکه احزاب (جلسه دوم - تصویری)

29:12

آیت الله سبحانی - تفسیر سوره مبارکه احزاب (جلسه دوم - صوتی)

29:12
فایلهای سخنرانی / آیت الله العظمی جعفر سبحانی با موضوع   تفسیر سوره مبارکه تین
فایلهای سخنرانی / آیت الله العظمی جعفر سبحانی با موضوع   تفسیر سوره مبارکه احزاب
فایلهای سخنرانی / آیت الله العظمی جعفر سبحانی با موضوع   مباهله (سال دهم هجرت)
فایلهای سخنرانی / آیت الله العظمی جعفر سبحانی با موضوع   شخصیت حضرت امام علی النقی امام هادی (ع)
فایلهای سخنرانی / آیت الله العظمی جعفر سبحانی با موضوع   تفسیر قرآن
فایلهای سخنرانی / آیت الله العظمی جعفر سبحانی با موضوع   تفسیر سوره تکاثر
فایلهای سخنرانی / آیت الله العظمی جعفر سبحانی با موضوع   تفسیر سوره قارعه
فایلهای سخنرانی / آیت الله العظمی جعفر سبحانی با موضوع   تاریخ ادیان
فایلهای سخنرانی / آیت الله العظمی جعفر سبحانی با موضوع   قرآن
فایلهای سخنرانی / آیت الله العظمی جعفر سبحانی با موضوع   فرقه های انحرافی
فایلهای سخنرانی / آیت الله العظمی جعفر سبحانی با موضوع   وهابیت ، سلفی و تکفیری
فایلهای سخنرانی / آیت الله العظمی جعفر سبحانی با موضوع   تفسیر قرآن کریم
فایلهای سخنرانی / آیت الله العظمی جعفر سبحانی با موضوع   مهدویت
فایلهای سخنرانی / آیت الله العظمی جعفر سبحانی با موضوع   تفسیر سوره ی مبارکه والعصر
فایلهای سخنرانی / آیت الله العظمی جعفر سبحانی با موضوع   ملل و نحل
فایلهای سخنرانی / آیت الله العظمی جعفر سبحانی با موضوع   عقائد
فایلهای سخنرانی / آیت الله العظمی جعفر سبحانی با موضوع   تاریخ اسلام
فایلهای سخنرانی / آیت الله العظمی جعفر سبحانی با موضوع   تربیت از دیدگاه اسلام
فایلهای سخنرانی / آیت الله العظمی جعفر سبحانی با موضوع   علی علیه السلام و سیره علوی