درباره سخنرانی / شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب (کلیک کنید)

آخرین فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب

عنوان زمان

شهید آیت الله دستغیب - حسن ظن و سوء ظن حرام

25:26

شهید آیت الله دستغیب - تفاوت بین ابناء بشر جمع آوری مال

24:57

شهید آیت الله دستغیب - وقت و انسان زود گذر است

20:37

شهید آیت الله دستغیب - بهره از زندگی و وقت انسان

24:53

شهید آیت الله دستغیب - رقت قلب از شرایط مسلم دعا

23:13

شهید آیت الله دستغیب - حقوق انسانی در دین

24:28

شهید آیت الله دستغیب - مخلوقات خدا و آفرینش انسان

24:28

شهید آیت الله دستغیب - اصل دین، رفع اشتباه از جامعه بشریست

24:29

آیت الله شهید دستغیب - طغیان نفس ،بیرون رفتن آدمی از دین

02:03

آیت الله شهید دستغیب - ترس از خدا

02:00

شهید آیت الله دستغیب-توجه به نعمتها در هنگام مشکلات

02:13

آیت الله شهید دستغیب-رقت قلب و استجابت دعا

02:59

شهید آیت الله دستغیب-اهمیت به قرآن

03:03

شهید آیت الله دستغیب-سه چیز که خداوند به انسان میدهد

02:53

خواب نمادی از مرگ

32:19

انس با پروردگار

30:16

فراگیری علم و اهمیت آن

31:30

شکر نعمت

9:49

عدل الهی در مساله تکوین

29:38

مراتب تعالی روح

30:00
فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب با موضوع   نیت و نفس اعمال
فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب با موضوع   بر بال اندیشه ها
فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب با موضوع   اسماء الله الحسنی
فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب با موضوع   بلاء
فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب با موضوع   رمضان
فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب با موضوع   قرآن
فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب با موضوع   مرگ و عالم برزخ
فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب با موضوع   دعا
فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب با موضوع   داستانهای کوتاه
فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب با موضوع   علم
فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب با موضوع   دین اسلام
فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب با موضوع   باطن انسانی و هوای نفس
فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب با موضوع   تفسیر سوره حمد
فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب با موضوع   حق و حقوق
فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب با موضوع   امر به معروف و نهي از منكر
فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب با موضوع   معاد
فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب با موضوع   ایمان
فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب با موضوع   قرآن کریم
فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب با موضوع   خداوند
فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب با موضوع   عدل و عدالت
فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب با موضوع   سوء ظن
فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب با موضوع   صبر
فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب با موضوع   سبک زندگی اسلامی (روش صحیح زندگی)
فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب با موضوع   تقوای الهی
فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب با موضوع   خودسازی
فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب با موضوع   عبودیت
فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب با موضوع   دین و دنیا
فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب با موضوع   اخلاق
فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب با موضوع   توحید
فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب با موضوع   نبوت
فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب با موضوع   گناه شناسی و راههای ترک گناه
فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب با موضوع   معرفت
فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب با موضوع   کمال و هدف خلقت
فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب با موضوع   نفس
فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب با موضوع   موضوعات متفرقه
آخرین فایلهای بارگذاری شده

صاحب عزا - پادکست صوتی - شبیه کشتی نوحی نه مهربانتر از او

عمود آخر - مداحی "مبدأ ایوان نجف مقصد شهر کربلا"

صاحب عزا - پادکست صوتی - تو منتظر لحظه برگشتن مایی

صاحب عزا - پادکست صوتی - شرمنده ام ....

صاحب عزا - پادکست صوتی - آیا راه توبه ای برایم هست

صاحب عزا - پادکست صوتی - ماجرای علی گندابی

صاحب عزا - پادکست صوتی - شاه پناهم بده

صاحب عزا - پادکست صوتی - با غصه های آل عبا گریه میکنی

صاحب عزا - پادکست صوتی - تمنا میکنم ظهور صاحب عزا را

عمود آخر - مداحی "جایی که دعا رد خور نداره"

صاحب عزا - پادکست صوتی - اذن دخول روضه ارباب نام توست

صاحب عزا - پادکست صوتی - امسال هم بدون تو سر زد هلال غم

صاحب عزا - پادکست صوتی - مجلس عزا گرفته بود برای جد غریبش

صاحب عزا - پادکست صوتی - ای اهل عالم منم آنکه ...

عمود آخر - همخوانی "حرم آواره شده"

عمود آخر - مداحی "مریضم و دوام ابالفضل"

عمود آخر - پادکست صوتی "اربعین"

موشن گرافیک زیبای به وقت نوجوانی (2)

موشن گرافیک زیبای به وقت نوجوانی (1)

بیایید با زائران اربعین همراهی کنید