عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: هر خانواده‌ای که با هم دیگر با رفق و مدارا برخورد کنند، خداوند نیز به رزق و روزی آنان وسعت می‌بخشد.

آخرین فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله اشرفی اصفهانی

عنوان زمان

استاد اشرفی اصفهانی - آوای یاران - پیرامون سخنی از امام (ره) 3

7:38

استاد اشرفی اصفهانی - آوای یاران - پیرامون سخنی از امام (ره) 2

14:17

استاد اشرفی اصفهانی - آوای یاران - پیرامون سخنی از امام (ره) 1

16:43

استاد اشرفی اصفهانی - آوای یاران - مسئله شهید و شهادت 2

16:46

استاد اشرفی اصفهانی - آوای یاران - مسئله شهید و شهادت 1

14:20

استاد اشرفی اصفهانی - آوای یاران - معاندین و مستکبرین 3

16:25

استاد اشرفی اصفهانی - آوای یاران - معاندین و مستکبرین 2

14:55

استاد اشرفی اصفهانی - آوای یاران - معاندین و مستکبرین 1

14:51

استاد اشرفی اصفهانی - آوای یاران - معاندین و مستکبرین 4

12:55

استاد اشرفی اصفهانی - آوای یاران - مناجات شهید اشرفی اصفهانی

4:46

استاد اشرفی اصفهانی - آوای یاران - مقام شهدا در پیشگاه خداوند متعال

4:24

استاد اشرفی اصفهانی - آوای یاران - مقام حضرت یوسف علیه السلام در اثر تقوای الهی

5:00

استاد اشرفی اصفهانی - آوای یاران - مصادیق مفسدین فی الارض در قرآن کریم

4:51

استاد اشرفی اصفهانی - آوای یاران - مساله شهادت در گذر تاریخ

4:03

استاد اشرفی اصفهانی - آوای یاران - لزوم هشیاری در برابر توطئه های دشمنان اسلام و انقلاب

4:34

استاد اشرفی اصفهانی - آوای یاران - شهادت، بزرگترین آرزوی مردان خدا

4:52

استاد اشرفی اصفهانی - آوای یاران - سعادت دنیا و آخرت در پرتو تقوای الهی

4:27

استاد اشرفی اصفهانی - آوای یاران - سخن چینی یکی از صفات منافق

3:30

استاد اشرفی اصفهانی - آوای یاران - حفظ و صیانت اسلام ، مدیون تلاش علماء راستین و اصیل

3:36

استاد اشرفی اصفهانی - آوای یاران - جهانی شدن دین اسلام نتیجه هجرت پیامبر اکرم از مکه

4:56
فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله اشرفی اصفهانی با موضوع   آوای یاران