عضویت العربیة English
امام جواد علیه‌السلام: هر کس کار زشتی را نیکو بشمارد، در آن زشتی شریک است. کشف الغمّه، ج2، ‌ص 349

آخرین فایلهای سخنرانی / جمشيد خدادادي

عنوان زمان

جمشید خدادادی-جلسه ششم: خداشناسی

31:08

جمشید خدادادی-جلسه ششم: تاثیر روانی رنگ ها 3

35:27

جمشید خدادادی-جلسه ششم: تاثیر روانی رنگ ها 2

35:39

جمشید خدادادی-جلسه ششم: تاثیر روانی رنگ ها 1

34:28

جمشید خدادادی-جلسه پنجم: غذاهای ممنوعه 4

35:38

جمشید خدادادی-جلسه پنجم: غذاهای ممنوعه 3

30:06

جمشید خدادادی-جلسه پنجم: غذاهای ممنوعه 2

31:34

جمشید خدادادی-جلسه پنجم: غذاهای ممنوعه 1

33:17

جمشید خدادادی-جلسه چهارم: طبع های انسان 5

18:54

جمشید خدادادی-جلسه چهارم: طبع های انسان 4

30:36

جمشید خدادادی-جلسه چهارم: طبع های انسان 3

32:12

جمشید خدادادی-جلسه چهارم: طبع های انسان 2

29:42

جمشید خدادادی-جلسه چهارم: طبع های انسان 1

31:31

جمشید خدادادی-جلسه سوم: مزاج ها، عناصر تشکیل دهنده بدن و ... 5

32:41

جمشید خدادادی-جلسه سوم: مزاج ها، عناصر تشکیل دهنده بدن و ... 4

32:18

جمشید خدادادی-جلسه سوم: مزاج ها، عناصر تشکیل دهنده بدن و ... 3

31:36

جمشید خدادادی-جلسه سوم: مزاج ها، عناصر تشکیل دهنده بدن و ... 2

29:25

جمشید خدادادی-جلسه سوم: مزاج ها، عناصر تشکیل دهنده بدن و ... 1

30:07

جمشید خدادادی-جلسه دوم: علت و درمان بیماری ها 5

37:43

جمشید خدادادی-جلسه دوم: علت و درمان بیماری ها 4

32:55
فایلهای سخنرانی / جمشيد خدادادي با موضوع   مزاج شناسی
فایلهای سخنرانی / جمشيد خدادادي با موضوع   تغذيه
فایلهای سخنرانی / جمشيد خدادادي با موضوع   طب سنتی ایرانی و اسلامی