عضویت العربیة English
امام حسن مجتبی: خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه‌اى براى آفریدگانش قرار داده تا با طاعتش براى خشنودى او از یکدیگر پیشى گیرند.

آخرین فایلهای سخنرانی / شیخ محمد تقی فهامی

عنوان زمان

استجابت دعا

31:49
فایلهای سخنرانی / شیخ محمد تقی فهامی با موضوع   مشاهیر تخت فولاد