عضویت العربیة English
امام حسن مجتبی: خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه‌اى براى آفریدگانش قرار داده تا با طاعتش براى خشنودى او از یکدیگر پیشى گیرند.
فایلهای سخنرانی / دکتر حسین فریدونی با موضوع   فرقه های انحرافی
فایلهای سخنرانی / دکتر حسین فریدونی با موضوع   دین و دینداری