عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: هرکس غم روزى‌ خود را بخورد، برایش یک گناه نوشته مى‌شود. امالى طوسى، ص300

آخرین فایلهای سخنرانی / دکتر حشمت الله قنبری

عنوان زمان

دکتر قنبری - فاجعه منا و علل و مسبین آن - تصویری

38:29

دکتر قنبری - فاجعه منا و علل و مسبین آن - صوتی

38:29

قسمت هجدهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین

41:19

قسمت هفدهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین

40:28

قسمت شانزدهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)

38:42

قسمت پانزدهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)

38:52

قسمت دوازدهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)

39:35

قسمت چهاردهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)

41:06

قسمت سیزدهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)

40:49

قسمت دهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)

38:46

قسمت یازدهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)

38:48

قسمت نهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)

39:12

قسمت هشتم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)

38:52

قسمت هفتم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)

43:01

قسمت ششم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)

41:06

قسمت پنجم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)

39:00

قسمت چهارم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)

39:21

قسمت سوم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)

37:39

قسمت دوم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)

01:02:47

قسمت اول-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)

36:06
فایلهای سخنرانی / دکتر حشمت الله قنبری با موضوع   امام حسین علیه السلام ، محرم و عاشورا
فایلهای سخنرانی / دکتر حشمت الله قنبری با موضوع   واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام علی (ع(
فایلهای سخنرانی / دکتر حشمت الله قنبری با موضوع   تاریخ اسلام