عضویت العربیة English
امام حسن مجتبی: خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه‌اى براى آفریدگانش قرار داده تا با طاعتش براى خشنودى او از یکدیگر پیشى گیرند.
دکتر علی اکبر ولایتی

آخرین فایلهای دکتر علی اکبر ولایتی

عنوان زمان

پیرامون نظریه بیداری اسلامی

30:50

سایه روشن-عالمان و دانشمندان اسلامی ایرانی در سایه روشن تاریخ

12:25

سایه روشن-عالمان ایرانی اسلامی که در پیشبرد علم در دنیا از دیگر عالمان سبقت گرفتند

12:04

سایه روشن-چگونگی تغیر در نظام فکری و سیاسی در مصر در طول تاریخ

11:53

سایه روشن-تاریخچه بیداری اسلامی و نکات مبهم آن

11:04

سایه روشن-اسلام و دعوت به عقلانیت و اهل بیت(ع) در اشعار شعرا از جمله ناصر خسرو قبادیانی

11:19

سایه روشن-اسلام و ایران و ادبیات و شعر در دوران حمله و استقرار مغول در ایران

11:05

سایه روشن-صفویه ، خدمت به اسلام یا خدمت به خود

10:56

سایه روشن-شیعه در ایران به قدمت تاریخ اسلام

11:07

سایه روشن-رابطه متقابل نجوم در اسلام و ایران در دوران پیش

06:23

سایه روشن-اسلام آوردن ایرانیان و گرایش ایرانیان به مذهب حقه تشیع

11:26

سایه روشن-حمله مغول و ورود فرهنگ مسیحیت به ایران

11:29

سایه روشن-شیعه در ایران اختراع دوران صفویه یا قبل

11:25

ناصر خسرو قبادياني؛ شاعري عقلاني

00:10:13

صفويه؛ عرفان شيعي يا صوفي گري؟

00:09:45

منشأ تاريخ تشيع

00:10:21

اقبال ايرانيان در پذيرش اسلام

00:09:46

ايران قديم و علم نجوم

00:11:22

توطئه محو کردن علم و فناوري گذشته ايران

00:10:08

اسلام آوردن ايرانيان و گرايش آنان به تشيّع

00:10:14
فایلهای دکتر علی اکبر ولایتی با موضوع   کلیپ تصویری
فایلهای دکتر علی اکبر ولایتی با موضوع   بیداری اسلامی
فایلهای دکتر علی اکبر ولایتی با موضوع   سایه روشن
فایلهای دکتر علی اکبر ولایتی با موضوع   فرهنگ و تمدن اسلام و ایران