عضویت العربیة English
امام حسن مجتبی: خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه‌اى براى آفریدگانش قرار داده تا با طاعتش براى خشنودى او از یکدیگر پیشى گیرند.

آخرین فایلهای سخنرانی / دکتر سید محسن میرباقری

عنوان زمان

دکتر محسن میرباقری - تفسیر سوره مبارکه حمد - جلسه 1

32:53

دکتر محسن میرباقری - تفسیر سوره مبارکه حمد - جلسه 2

30:59

دکتر محسن میرباقری - تفسیر سوره مبارکه حمد - جلسه 3

35:55

دکتر محسن میرباقری - تفسیر سوره مبارکه حمد - جلسه 4

35:57

دکتر محسن میرباقری - تفسیر سوره مبارکه حمد - جلسه 5

38:25

دکتر محسن میرباقری - تفسیر سوره مبارکه حمد - جلسه 6

37:29

دکتر محسن میرباقری - تفسیر سوره مبارکه حمد - جلسه 7

36:17

دکتر محسن میرباقری - تفسیر سوره مبارکه حمد - جلسه 8

35:17

دکتر محسن میرباقری - تفسیر سوره مبارکه حمد - جلسه 9

40:51

دکتر محسن میرباقری - تفسیر سوره مبارکه حمد - جلسه 10

29:13

دکتر محسن میرباقری - تفسیر سوره مبارکه حمد - جلسه 11

37:19

دکتر محسن میرباقری - تفسیر سوره مبارکه حمد - جلسه 12

34:04

دکتر محسن میر باقری - خانواده ، اخلاق عملی با نگاه به سیره معصومین علیهم السلام

04:33

دکتر محسن میرباقری - مبحث معاد - جلسه 3

43:19

دکتر محسن میرباقری - مبحث معاد - جلسه 2

52:35

دکتر محسن میرباقری - مبحث معاد - جلسه 1

24:24

دکتر محسن میرباقری - مبحث معاد - جلسه 4

45:40

دکتر محسن میرباقری - مبحث معاد - جلسه 5

53:15

دکتر محسن میرباقری - مبحث معاد - جلسه 6

31:26

دکتر محسن میرباقری - مبحث معاد - جلسه 7

52:59
فایلهای سخنرانی / دکتر سید محسن میرباقری با موضوع   تفسیر سوره محمد
فایلهای سخنرانی / دکتر سید محسن میرباقری با موضوع   تفسیر قرآن
فایلهای سخنرانی / دکتر سید محسن میرباقری با موضوع   قرآن
فایلهای سخنرانی / دکتر سید محسن میرباقری با موضوع   شناخت امام مهدی ، انتظار ، مهدویت ، ظهور و آخر الزمان
فایلهای سخنرانی / دکتر سید محسن میرباقری با موضوع   خانواده موفق
فایلهای سخنرانی / دکتر سید محسن میرباقری با موضوع   تفسیر سوره حمد
فایلهای سخنرانی / دکتر سید محسن میرباقری با موضوع   زن و شخصیت اسلامی زنان مسلمان
فایلهای سخنرانی / دکتر سید محسن میرباقری با موضوع   معاد
فایلهای سخنرانی / دکتر سید محسن میرباقری با موضوع   اخلاق