عضویت العربیة English
امام حسن مجتبی: خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه‌اى براى آفریدگانش قرار داده تا با طاعتش براى خشنودى او از یکدیگر پیشى گیرند.

آخرین فایلهای سخنرانی / سید محمد محسن حسینی طهرانی

عنوان زمان

جلسه 1- کیفیت بنیانگذاری مکتب عرفانی مرحوم علامه طهرانی

1:10:48

جلسه 2- کیفیت هدایت و دستگیری توسط امام معصوم1

59:18

جلسه 3- کیفیت هدایت و دستگیری توسط امام معصوم2

1:10:11

جلسه 4-حقیقت معنای هدایت و عدم تاثیر حضور و غیبت امام در آن

1:03:16

جلسه 5- حقیقت معنای سلوک و وظایف سالکین الی ا...

1:05:59

جلسه 6- حقیقت مقام ولایت و امامت ائمه معصومین

1:51:35

جلسه 7- اختلاف شواکل و خصوصیات ائمه معصومین

1:10:24

جلسه 8- ذکر و وردو لزوم پرداختن به ان برای سالکین راه خدا

1:27:21

جلسه 9- ضرورت نیاز به ذکر و ورد در مسیر سیر و سلوک الی ا...

1:27:29

جلسه10 - حقیقت دنیا در کلام اولیاء الهی و تاثیر ذکر و ورد در تکامل سالک الهی

1:34:34

جلسه 11- دیدگاه استقلالی آلی داشتن نسبت به دنیا و پدیده های آن

1:06:13

جلسه 12- مراتب ذکر

1:12:27

جلسه 13- اهمیت ذکر و جایگاه آن در سیرو سلوک الی ا...

1:10:28

جلسه 14- اهمیت ذکر و جایگاه آن در سیرو سلوک الی ا...

1:32:38

جلسه 15- حقیقت معنای اسماء حسنای پروردگار

1:18:16

جلسه 16 - اهمیت جایگاه ذکرو لزوم پرداختن به آن

1:08:48

جلسه 17- اهمیت جایگاه ذکرو لزوم پرداختن به آن

1:17:55

جلسه 18- اهمیت جایگاه ذکرو لزوم پرداختن به آن

1:06:45

جلسه 19- شناخت مقام اولیاء الهی وقدردانی از نعمت وجود آنها

1:19:07

جلسه 20- حقیقت علم

1:00:56
فایلهای سخنرانی / سید محمد محسن حسینی طهرانی با موضوع   شرح حدیث عنوان بصری