عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله: کسی که دسته‏ ای از مسلمانان را از خطر سیل یا آتش سوزی نجات دهد، بهشت بر او واجب می‏شود.الکافی، ج۵، ص۵۵

آخرین فایلهای سخنرانی / حجةالاسلام نظری منفرد

عنوان زمان

حجت الاسلام نظری منفرد-صحیفه زهد جلسه 1

49:16

حجت الاسلام نظری منفرد-صحیفه زهد جلسه 2

47:31

حجت الاسلام نظری منفرد-صحیفه زهد جلسه 3

46:16

حجت الاسلام نظری منفرد-صحیفه زهد جلسه 4

47:48

حجت الاسلام نظری منفرد-صحیفه زهد جلسه 5

50:05

حجت الاسلام نظری منفرد-صحیفه زهد جلسه 6

49:55

حجت الاسلام نظری منفرد-صحیفه زهد جلسه 7

53:47

حجت الاسلام نظری منفرد-صحیفه زهد جلسه 8

49:30

حجت الاسلام نظری منفرد-صحیفه زهد جلسه 9

49:30

حجت الاسلام نظری منفرد-صحیفه زهد جلسه 10

50:31

حجت الاسلام نظری منفرد-صحیفه زهد جلسه 11

49:35

حجت الاسلام نظری منفرد-صحیفه زهد جلسه 12

50:40

حجت الاسلام نظری منفرد-صحیفه زهد جلسه 13

48:59

حجت الاسلام نظری منفرد-صحیفه زهد جلسه 14

49:31

حجت الاسلام نظری منفرد-صحیفه زهد جلسه 15

46:25

حجت الاسلام نظری منفرد-صحیفه زهد جلسه 16

46:23

حجت الاسلام نظری منفرد-صحیفه زهد جلسه 17

50:13

حجت الاسلام نظری منفرد-صحیفه زهد جلسه 18

01:01:01

حجت الاسلام نظری منفرد-صحیفه زهد جلسه 19

01:10:46

حجت الاسلام نظری منفرد-صحیفه زهد جلسه 20

01:04:56
فایلهای سخنرانی / حجةالاسلام نظری منفرد با موضوع   دین و دینداری
فایلهای سخنرانی / حجةالاسلام نظری منفرد با موضوع   اخلاق