عضویت العربیة English
امام حسن مجتبی: خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه‌اى براى آفریدگانش قرار داده تا با طاعتش براى خشنودى او از یکدیگر پیشى گیرند.

آخرین فایلهای سخنرانی / سید مجتبی حسینی

عنوان زمان

استاد سید مجتبی حسینی-شرحی بر زیارت جامعه کبیره-جلسه اول (محرم 1433)

33:29

استاد سید مجتبی حسینی-شرحی بر زیارت جامعه کبیره-جلسه دوم (محرم 1433)

46:44

استاد سید مجتبی حسینی-شرحی بر زیارت جامعه کبیره-جلسه سوم (محرم 1433)

45:30

استاد سید مجتبی حسینی-شرحی بر زیارت جامعه کبیره-جلسه چهارم (محرم 1433)

42:57

استاد سید مجتبی حسینی-شرحی بر زیارت جامعه کبیره-جلسه پنجم (محرم 1433)

44:52

استاد سید مجتبی حسینی-شرحی بر زیارت جامعه کبیره-جلسه ششم (محرم 1433)

38:19

استاد سید مجتبی حسینی-شرحی بر زیارت جامعه کبیره-جلسه هفتم (محرم 1433)

45:05

استاد سید مجتبی حسینی-شرحی بر زیارت جامعه کبیره-جلسه هشتم (محرم 1433)

43:19

استاد سید مجتبی حسینی-شرحی بر زیارت جامعه کبیره-جلسه نهم (محرم 1433)

44:26

استاد سید مجتبی حسینی-شرحی بر زیارت جامعه کبیره-جلسه دهم (محرم 1433)

46:49

استاد سید مجتبی حسینی-شرحی بر زیارت جامعه کبیره-جلسه یازدهم (محرم 1433)

37:53

شرح صحیفه سجادیه؛ دعای 12 جلسه 1

00:48:33

شرح صحیفه سجادیه؛ دعای 12 جلسه 2

00:53:09

شرح صحیفه سجادیه؛ دعای 12 جلسه 3

00:49:54

شرح صحیفه سجادیه؛ دعای 12 جلسه 4

00:48:08

شرح صحیفه سجادیه؛ دعای 12 جلسه 5

00:45:11

شرح صحیفه سجادیه؛ دعای 12 جلسه 6

00:50:17

شرح صحیفه سجادیه؛ دعای 12 جلسه 7

00:55:25

شرح صحیفه سجادیه؛ دعای 12 جلسه 8

01:01:37

شرح صحیفه سجادیه؛ دعای 13 جلسه 1

01:07:03
فایلهای سخنرانی / سید مجتبی حسینی با موضوع   زیارت جامعه کبیره
فایلهای سخنرانی / سید مجتبی حسینی با موضوع   شرح و تفسیر زیارت جامعه کبیره
فایلهای سخنرانی / سید مجتبی حسینی با موضوع   شخصیت و زندگانی اهل بيت علیهم السلام
فایلهای سخنرانی / سید مجتبی حسینی با موضوع   صحیفه سجادیه