عضویت العربیة English
امام على علیه‌ السلام: فاطمه علیها السلام، همواره مظلوم و از حق و میراث خود محروم بود. امالى طوسى، ص 155
  • راه های کنترل خشم در کودکان - تصویری
  • طریقت گمراهی _ صوفیه و دراویش

آخرین فایلهای سخنرانی / آیت الله روحانی

عنوان زمان

مکارم خوبان-یاد و ذکر خدا(آیت الله روحانی)

29:49

مکارم خوبان-صبر و بلا در دنیا(آیت الله روحانی)

29:57

مکارم خوبان-خلقت انسان(آیت الله روحانی)

29:37

مکارم خوبان-قرآن و عترت(آیت الله روحانی)

29:39

مکارم خوبان-اوصاف حضرت علی علیه السلام(آیت الله روحانی)

29:41

مکارم خوبان-ذکر خدا و انذار مردم(آیت الله روحانی)

25:30

مکارم خوبان-ادب در برابر خدا و پیامبر او(آیت الله روحانی)

29:47

مکارم خوبان-مردم از دیدگاه حضرت علی علیه السلام(آیت الله روحانی)

29:41

مکارم خوبان-اصول دین(آیت الله روحانی)

29:12

مکارم خوبان-صفات مومنین(آیت الله روحانی)

29:58

مکارم خوبان-شرح آیه 61 سوره آل عمران(آیت الله روحانی)

29:10

مکارم خوبان-چشم پوشی(آیت الله روحانی)

29:54

مکارم خوبان-شکر نعمت(آیت الله روحانی)

28:23

مکارم خوبان-علم ائمه(آیت الله روحانی)

23:54

مکارم خوبان-روزه(آیت الله روحانی)

22:19

مکارم خوبان-سعادت انسان(آیت الله روحانی)

29:10

مکارم خوبان - تسبیح خداوند

23:42

مکارم خوبان - مرگ - آیه ای از سوره جمعه و آیه ای از سوره قصص

21:50

مکارم خوبان - آیات و نشانه های خداوند-اهميت نماز

22:18

مکارم خوبان - اهمیت نماز - عظمت خداوند

22:24
فایلهای سخنرانی / آیت الله روحانی با موضوع   پیامبران
فایلهای سخنرانی / آیت الله روحانی با موضوع   مرگ و عالم برزخ
فایلهای سخنرانی / آیت الله روحانی با موضوع   عقل
فایلهای سخنرانی / آیت الله روحانی با موضوع   سیر و سلوک
فایلهای سخنرانی / آیت الله روحانی با موضوع   دین و دینداری
فایلهای سخنرانی / آیت الله روحانی با موضوع   خصلت های مومنین
فایلهای سخنرانی / آیت الله روحانی با موضوع   پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله
فایلهای سخنرانی / آیت الله روحانی با موضوع   عبادت و بندگی
فایلهای سخنرانی / آیت الله روحانی با موضوع   تفسیر قرآن کریم
فایلهای سخنرانی / آیت الله روحانی با موضوع   روزه و فوائد روزه داری
فایلهای سخنرانی / آیت الله روحانی با موضوع   حق و حقوق
فایلهای سخنرانی / آیت الله روحانی با موضوع   امر به معروف و نهي از منكر
فایلهای سخنرانی / آیت الله روحانی با موضوع   امامت
فایلهای سخنرانی / آیت الله روحانی با موضوع   انسان
فایلهای سخنرانی / آیت الله روحانی با موضوع   معاد
فایلهای سخنرانی / آیت الله روحانی با موضوع   خداوند
فایلهای سخنرانی / آیت الله روحانی با موضوع   صبر
فایلهای سخنرانی / آیت الله روحانی با موضوع   اهداف خلقت انسان
فایلهای سخنرانی / آیت الله روحانی با موضوع   صفات اهل دنیا و آخرت
فایلهای سخنرانی / آیت الله روحانی با موضوع   توحید
فایلهای سخنرانی / آیت الله روحانی با موضوع   نماز
فایلهای سخنرانی / آیت الله روحانی با موضوع   نبوت
فایلهای سخنرانی / آیت الله روحانی با موضوع   ذکر حق
فایلهای سخنرانی / آیت الله روحانی با موضوع   گناه شناسی و راههای ترک گناه
فایلهای سخنرانی / آیت الله روحانی با موضوع   علی علیه السلام و سیره علوی