عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله: کسی که دسته‏ ای از مسلمانان را از خطر سیل یا آتش سوزی نجات دهد، بهشت بر او واجب می‏شود.الکافی، ج۵، ص۵۵
درباره قرآن کریم / احمد ابوالقاسمی (کلیک کنید)

آخرین فایلهای قرآن کریم / احمد ابوالقاسمی

عنوان زمان

احمد ابوالقاسمی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه غافر آیات 1-3 (تصویری)

05:06

احمد ابوالقاسمی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه غافر آیات 1-3 (صوتی)

05:06

احمد ابوالقاسمی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام آیات 95-104 - تصویری

12:05

احمد ابوالقاسمی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام آیات 95-104 - صوتی

12:05

احمد ابوالقاسمی- حجرات آیات 1تا8، مزّمّل 20 - صوتی

00:15:16

احمد ابوالقاسمی- تلاوت مجلسی سوره انعام آیات 95 تا 105-صوتی

00:21:12

احمد ابوالقاسمی- تلاوت مجلسی سوره شوری آیات 22 تا 28، کوثر-صوتی

12:54

احمد ابو القاسمی - تلاوت سوره احزاب -صوتی

15:16

احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران 31-41-صوتی

29:18

احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نمل-صوتی

15:45

احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره انعام-صوتی

09:58

احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره انسان آیات 1-18- صوتی

11:57

احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه واقعه -صوتی

17:23

احمد ابوالقاسمی- تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم آیات 23-41-صوتی

22:07

احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 144-148 - صوتی

12:21

احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام آیات 95-107-صوتی

21:20

احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه تحریم آیات 1-12-صوتی

22:57

احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه روم و قدر-صوتی

16:22

احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره و آیة الکرسی- صوتی

10:13

احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره انعام آیات 160-165- صوتی

16:43
فایلهای قرآن کریم / احمد ابوالقاسمی با موضوع   آموزش قرآن
فایلهای قرآن کریم / احمد ابوالقاسمی با موضوع   تلاوت قرآن در حضور رهبر معظم انقلاب
فایلهای قرآن کریم / احمد ابوالقاسمی با موضوع   تلاوت مجلسی
فایلهای قرآن کریم / احمد ابوالقاسمی با موضوع   قرائت قرآن کریم