عضویت العربیة English
امام هادی علیه‌السلام: شب زنده دارى، خواب را شیرین‌تر و گرسنگى، غذا را لذت بخش‌تر مى‌کند. تنبیه الخواطر، ص141
درباره قرآن کریم / حسن رضاییان (کلیک کنید)

آخرین فایلهای قرآن کریم / حسن رضاییان

عنوان زمان

حسن رضائیان - تلاوت مجلسی سوره مبارکه حمد (تصویری)

04:36

حسن رضائیان - تلاوت مجلسی سوره مبارکه حمد (صوتی)

04:36

حسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فجر آیات 1-26 - صوتی

14:12

حسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره مبارکه غاشیه آیات 8-26 - صوتی

05:08

حسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره واقعه - صوتی

25:50

حسن رضائیان- تلاوت مجلسی سوره های مبارکه زمر و غافر - صوتی

10:59

حسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم آیات 23-31 - صوتی

08:47

حسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انبیاء (ع) آیات 101-107 - صوتی

06:08

حسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب و نباء- صوتی

31:08

حسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره مبارکه ق در محضر رهبر معظم انقلاب -صوتی

11:39

حسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره احزاب - صوتی

14:08

حسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره های واقعه و تین - صوتی

14:28

حسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه زمر آیات 73-75 و غافر و حمد- صوتی

23:03

حسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره آیات 124-131 و تین آیات 1-7- صوتی

16:51

حسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 142-152- صوتی

13:25

حسن رضائیان - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه زمر و غافر- صوتی

07:37

حسن رضائیان - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی ، انشراح و تین - صوتی

05:54

حسن رضائیان - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم (ع) آیات 35-46 - صوتی

05:32

حسن رضائیان - تلاوت مجلسی سوره مبارکه الحاقه - صوتی

05:16

حسن رضائیان - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران ایات 169-170-صوتی

06:10
فایلهای قرآن کریم / حسن رضاییان با موضوع   تلاوت قرآن در حضور رهبر معظم انقلاب
فایلهای قرآن کریم / حسن رضاییان با موضوع   تلاوت مجلسی
فایلهای قرآن کریم / حسن رضاییان با موضوع   قرائت قرآن کریم