عضویت العربیة English
امام علی علیه‌السلام: برکت در مال کسى است که زکات بپردازد، به مؤمنان یارى رساند و به خویشاوندان کمک نماید. تحف‌العقول، ص172

آخرین فایلهای قرآن کریم / محمد رضا پور زرگری

عنوان زمان

محمدرضا پور زرگری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه جاثیه آیات 12-21 (تصویری)

07:45

محمدرضا پور زرگری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه جاثیه آیات 12-21 (صوتی)

07:45

محمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه زخرف آیات 1-14 (تصویری)

07:33

محمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه زخرف آیات 1-14 (صوتی)

07:33

محمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حشر ، مطففین و قدر (تصویری)

26:49

محمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حشر ، مطففین و قدر (صوتی)

26:49

محمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انسان آیات 1-18 (تصویری)

15:30

محمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انسان آیات 1-18 (صوتی)

15:30

محمدرضا - پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه جن آیات 18-28 ، مزمل و قدر (صوتی)

19:39

محمدرضا - پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه جن آیات 18-28 ، مزمل و قدر (تصویری)

19:39

محمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه شورِی آیات 19-38 - صوتی

22:10

محمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه شورِی آیات 19-38 - تصویری

22:10

محمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه سبا آیات 1-9 (تصویری)

08:24

محمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه سبا آیات 1-9 (صوتی)

08:24

محمدرضا پورزرگری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نور آیات 34-38 -صوتی

16:22

محمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انسان -صوتی

06:45

محمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حجرات آیات 13 الی آخر و قدر -صوتی

18:16

محمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه قدر -صوتی

03:16

محمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام آیات 54-59 -صوتی

06:41

محمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی در حضور اساتید شحات انور و بسیونی -صوتی

03:30
فایلهای قرآن کریم / محمد رضا پور زرگری با موضوع   تلاوت مجلسی
فایلهای قرآن کریم / محمد رضا پور زرگری با موضوع   قرائت قرآن کریم
فایلهای قرآن کریم / محمد رضا پور زرگری با موضوع   ترتیل به تفکیک 30 جزء
فایلهای قرآن کریم / محمد رضا پور زرگری با موضوع   ترتیل به تفکیک سوره