عضویت العربیة English
امام جواد علیه‌السلام: هر کس کار زشتی را نیکو بشمارد، در آن زشتی شریک است. کشف الغمّه، ج2، ‌ص 349
درباره قرآن کریم / سید مرتضی سادات فاطمی (کلیک کنید)

آخرین فایلهای قرآن کریم / سید مرتضی سادات فاطمی

عنوان زمان

سید مرتضی سادات فاطمی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب آیات 41-48

06:28

سید مرتضی سادات فاطمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انسان

15:51

سید مرتضی سادات فاطمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران

12:01

سید مرتضی سادات فاطمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه اسراء آیات 61-70

07:56

سادات فاطمی | تلاوت مجلسی سوره حدید آیات 1 تا 7، کوثر

00:10:52

سوره ی مبارکه توبه آیات 98 تا 106

8:31

سوره ی مبارکه ی احزاب آیات 21 تا 27

06:45

سوره ی مبارکه ی مائده آیات 4 تا 6

10:42

سید مرتضی سادات فاطمی - ترتیل سوره ناس

00:31

سید مرتضی سادات فاطمی - ترتیل سوره الفلق

00:23

سید مرتضی سادات فاطمی - ترتیل سوره اخلاص

00:15

سید مرتضی سادات فاطمی - ترتیل سوره مَسَد

00:27

سید مرتضی سادات فاطمی - ترتیل سوره نصر

00:24

سید مرتضی سادات فاطمی - ترتیل سوره کافرون

00:27

سید مرتضی سادات فاطمی - ترتیل سوره کوثر

00:15

سید مرتضی سادات فاطمی - ترتیل سوره ماعون

00:32

سید مرتضی سادات فاطمی - ترتیل سوره قریش

00:26

سید مرتضی سادات فاطمی - ترتیل سوره فیل

00:31

سید مرتضی سادات فاطمی - ترتیل سوره همزه

00:38

سید مرتضی سادات فاطمی - ترتیل سوره عصر

00:18
فایلهای قرآن کریم / سید مرتضی سادات فاطمی با موضوع   تلاوت مجلسی
فایلهای قرآن کریم / سید مرتضی سادات فاطمی با موضوع   قرائت قرآن کریم
فایلهای قرآن کریم / سید مرتضی سادات فاطمی با موضوع   ترتیل به تفکیک 30 جزء
فایلهای قرآن کریم / سید مرتضی سادات فاطمی با موضوع   ترتیل به تفکیک سوره