عضویت العربیة English
امام حسن مجتبی: خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه‌اى براى آفریدگانش قرار داده تا با طاعتش براى خشنودى او از یکدیگر پیشى گیرند.
درباره قرآن کریم / حسین فردی (کلیک کنید)

آخرین فایلهای قرآن کریم / حسین فردی

عنوان زمان

حسین فردی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه شوری آیات 1-8 - تصویری

05:00

حسین فردی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه شوری آیات 1-8 - صوتی

05:00

حسین فردی تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شوری آیات 11-15 ، بلد 1-20 و کوثر

20:25

حسین فردی تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مرسلات و حمد

11:19

حسین فردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه غافر ، قریش و ماعون

12:25

حسین فردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه غافر، حمد، توحید، قدر، کوثر

14:15

حسین فردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نجم آیات 31-61 و کوثر

16:52

حسین فردی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 93-101

08:15

حسین فردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فتح و فاتحه

12:25

حسین فردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسرا آیات 1-11 و حمد

13:33

حسین فردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شوری ، أعلی ، فاتحه و توحید

21:13

حسین قردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انعام آیات 151-152 و فجر

24:32

حسین فردی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء آیات 105 تا آخر

04:50

حسین قردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه تحریم و عادیات

14:22

حسین فردی - تلاوت مجلسی سوره اعلی و فجر آیات 27 تا 30

00:11:01

حسین فردی - تلاوت مجلسی سوره اسراء 105 تا 111

00:16:00

حسین فردی زاده-سوره های اعلی و فجر

10:59

حسین فردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه کهف آیات 107-110 و مریم آیات 1-17

20:55

حسین فردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه غافر و قدر

11:16

حسین فردی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه إسراء آیات 105-111 و نباء آیات 6-40 (تصویری)

20:53
فایلهای قرآن کریم / حسین فردی با موضوع   تلاوت مجلسی
فایلهای قرآن کریم / حسین فردی با موضوع   قرائت قرآن کریم