عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: هرکس غم روزى‌ خود را بخورد، برایش یک گناه نوشته مى‌شود. امالى طوسى، ص300
درباره قرآن کریم / عبدالباسط محمد عبدالصمد (کلیک کنید)

آخرین فایلهای قرآن کریم / عبدالباسط محمد عبدالصمد

عنوان زمان

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فتح 28-29 - تصویری

05:34

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فتح 28-29 - صوتی

05:34

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شرح و تین - تصویری

04:21

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شرح و تین - صوتی

04:21

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 124-131 - تصویری

08:10

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 124-131 - صوتی

08:10

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه تکویر آیات 1-22 - تصویری

04:41

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه تکویر آیات 1-22 - صوتی

04:41

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران (تصویری)

03:33

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران (صوتی)

03:33

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران 152-133 (تصویری)

28:00

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران 152-133 (صوتی)

28:00

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیه 286 (تصویری)

01:39

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیه 286 (صوتی)

01:39

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شوری 49 تا آخر ، ق 1-35 و طارق

33:37

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قمر آیات 49 تا آخر ، الرحمن آیات 1-17 ، نباء 31 تا آخر ، تکویر ، ضحی ، شرح ، حمد ، بقره

37:21

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مریم سلام الله علیها آیات 2-36 و تکویر

44:49

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مائده آیات 20-35 ، نباء آیات 31 تا آخر و شمس

44:49

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه کهف آیات 60-78 و 107 تا آخر ، تکویر ، ضحی ، شرح و حمد

43:31

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حجرات و حاقه آیات 1-18

38:24
فایلهای قرآن کریم / عبدالباسط محمد عبدالصمد با موضوع   شاهکار تلاوت های مصری
فایلهای قرآن کریم / عبدالباسط محمد عبدالصمد با موضوع   قرائت و ترجمه مفهومی
فایلهای قرآن کریم / عبدالباسط محمد عبدالصمد با موضوع   تلاوت مجلسی
فایلهای قرآن کریم / عبدالباسط محمد عبدالصمد با موضوع   تحقیق قرآن کریم به تفکیک جزء
فایلهای قرآن کریم / عبدالباسط محمد عبدالصمد با موضوع   تحقیق قرآن کریم به تفکیک سوره
فایلهای قرآن کریم / عبدالباسط محمد عبدالصمد با موضوع   قرائت قرآن کریم
فایلهای قرآن کریم / عبدالباسط محمد عبدالصمد با موضوع   ترتیل به تفکیک سوره