عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله: کسی که دسته‏ ای از مسلمانان را از خطر سیل یا آتش سوزی نجات دهد، بهشت بر او واجب می‏شود.الکافی، ج۵، ص۵۵
درباره قرآن کریم / عبدالباسط محمد عبدالصمد (کلیک کنید)

آخرین فایلهای قرآن کریم / عبدالباسط محمد عبدالصمد

عنوان زمان

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب آیات 23-27 (تصویری)

04:45

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب آیات 23-27 (صوتی)

04:45

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بلد - تصویری

04:44

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بلد - صوتی

04:44

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انعام آیه 151 الی آخر و تین - همراه با زیرنویس انگلیسی (تصویری)

27:42

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انعام آیه 151 الی آخر و تین - همراه با زیرنویس انگلیسی (صوتی)

27:42

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فرقان آیات 61-66 (تصویری)

04:55

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فرقان آیات 61-66 (صوتی)

04:55

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ضحی (صوتی)

02:02

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ضحی (تصویری)

02:02

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه توبه آیات 18-29 ، طارق ، بلد و قدر

37:40

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شوری آیات 49-آخر ، ق آیات 1-35 و طارق

33:37

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مریم سلام الله علیها آیات 2-36 و تکویر

36:51

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مائده آیات 20-35 ، نباء 31-آخر و شمس

44:49

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه کهف آیات 60-78 ، تکویر آیات 107-آخر ، ضحی ، شوری و حمد

43:31

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حجرات و حاقه آیات 1-18

38:24

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حشر آیات 18-آخر ، تکویر و فجر آیات 27-آخر

27:57

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حج آیات 23-41 و بلد آیات 1-18

44:47

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قمر آیات 49-آخر ، الرحمن آیات 1-17 ، نباء آیات 31-آخر ، تکویر ، ضحی ، شرح ، حمد و بقره

37:21

عبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ابراهیم علیه السلام آیات 35-41 ، غاشیه ، تین ، حمد و بقره آیات 1-5

40:09
فایلهای قرآن کریم / عبدالباسط محمد عبدالصمد با موضوع   شاهکار تلاوت های مصری
فایلهای قرآن کریم / عبدالباسط محمد عبدالصمد با موضوع   قرائت و ترجمه مفهومی
فایلهای قرآن کریم / عبدالباسط محمد عبدالصمد با موضوع   تلاوت مجلسی
فایلهای قرآن کریم / عبدالباسط محمد عبدالصمد با موضوع   تحقیق قرآن کریم به تفکیک جزء
فایلهای قرآن کریم / عبدالباسط محمد عبدالصمد با موضوع   تحقیق قرآن کریم به تفکیک سوره
فایلهای قرآن کریم / عبدالباسط محمد عبدالصمد با موضوع   قرائت قرآن کریم
فایلهای قرآن کریم / عبدالباسط محمد عبدالصمد با موضوع   ترتیل به تفکیک سوره