عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله: کسی که دسته‏ ای از مسلمانان را از خطر سیل یا آتش سوزی نجات دهد، بهشت بر او واجب می‏شود.الکافی، ج۵، ص۵۵

آخرین فایلهای قرآن کریم / انور شحات محمد انور

عنوان زمان

انور شحات انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه کهف (تصویری)

11:02

انور شحات انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه کهف (صوتی)

11:02

انور شحات محمد انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 93-101

21:25

انور شحات انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران آیات 53-68 و شمس

33:22

انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه زمر ، قریش ، کوثر و نصر

25:26

انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قدر و حشر

12:31

انور شحات محمد انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام آیات 95-100

22:38

انور شحات محمد انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نباء و فاتحه

13:20

انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 31-39

23:50

انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه حجرات آیات 13-18

30:21

انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نورآیات 32-38

26:51

انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نازعات و علق

16:53

انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه قیامت آیات 1-40

14:35

انور شحات محمد انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نساء آیات 69-80

32:35

انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه قصص آیات 20-28

25:58

انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه هود (ع)

29:14

انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حجرات 9-13 ، کوثر و نصر

24:24

انور شحات انور -تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 31-37

20:31

انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه سوره های توبه128-129 ، بلد و حمد

21:00

انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم آیات 23-41

29:43
فایلهای قرآن کریم / انور شحات محمد انور با موضوع   تلاوت مجلسی
فایلهای قرآن کریم / انور شحات محمد انور با موضوع   قرائت قرآن کریم