عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: هر خانواده‌ای که با هم دیگر با رفق و مدارا برخورد کنند، خداوند نیز به رزق و روزی آنان وسعت می‌بخشد.

آخرین فایلهای قرآن کریم / مصطفی اسماعیل

عنوان زمان

مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 33-56 - تصویری

37:39

مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 33-56 - صوتی

37:39

مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ص آیات 52-88 (تصویری)

14:47

مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ص آیات 52-88 (صوتی)

14:47

مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ق 31-آخر ، ذاریات 1-30 ، طارق و اخلاص

34:15

مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ق آیات 31-آخر ، ذاریات آیات 1-28 و شمس آیات 1-8

39:32

مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه کهف آیات 13-31 ، ضحی ، شرح و تین

38:06

مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه هود علیه السلام آیات 25-50

40:10

مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام آیات 12-41

40:03

مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره آیات 238-252 ، طارق و شرح

32:54

مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره آیات 263-281 ، نازعات 26-41

40:36

مصطفی اسماعیل - تلاوت سوره مبارکه کهف

17:13

مصطفی اسماعیل - تلاوت سوره مبارکه مریم - تصویری

05:45

مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه طارق

3:12

مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ق آیات6-8

4:52

مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم سلام الله علیها آیات12-21

05:46

مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 185-187

04:55

مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب آیات 38-44

04:53

مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 185-186

05:19

مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 171-174

03:45
فایلهای قرآن کریم / مصطفی اسماعیل با موضوع   شاهکار تلاوت های مصری
فایلهای قرآن کریم / مصطفی اسماعیل با موضوع   تحقیق آموزشی
فایلهای قرآن کریم / مصطفی اسماعیل با موضوع   تلاوت مجلسی
فایلهای قرآن کریم / مصطفی اسماعیل با موضوع   تحقیق قرآن کریم به تفکیک سوره
فایلهای قرآن کریم / مصطفی اسماعیل با موضوع   قرائت قرآن کریم
فایلهای قرآن کریم / مصطفی اسماعیل با موضوع   ترتیل به تفکیک سوره