عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله: کسی که دسته‏ ای از مسلمانان را از خطر سیل یا آتش سوزی نجات دهد، بهشت بر او واجب می‏شود.الکافی، ج۵، ص۵۵

آخرین فایلهای قرآن کریم / مصطفی اسماعیل

عنوان زمان

مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حاقه و نازعات (تصویری)

27:55

مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حاقه و نازعات (صوتی)

27:55

مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیه 95-117 (تصویری)

22:49

مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیه 95-117 (صوتی)

22:49

مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نحل آیات 96-97 (آیه های نور) - تصویری

02:23

مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نحل آیات 96-97 (آیه های نور) - صوتی

02:23

مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه حج - تصویری

41:02

مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه حج - صوتی

41:02

مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نازعات آیات 27-41 - تصویری

05:29

مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نازعات آیات 27-41 - صوتی

05:29

مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 33-56 - تصویری

37:39

مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 33-56 - صوتی

37:39

مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ص آیات 52-88 (تصویری)

14:47

مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ص آیات 52-88 (صوتی)

14:47

مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ق 31-آخر ، ذاریات 1-30 ، طارق و اخلاص

34:15

مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ق آیات 31-آخر ، ذاریات آیات 1-28 و شمس آیات 1-8

39:32

مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه کهف آیات 13-31 ، ضحی ، شرح و تین

38:06

مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه هود علیه السلام آیات 25-50

40:10

مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام آیات 12-41

40:03

مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره آیات 263-281 ، نازعات 26-41

40:36
فایلهای قرآن کریم / مصطفی اسماعیل با موضوع   شاهکار تلاوت های مصری
فایلهای قرآن کریم / مصطفی اسماعیل با موضوع   تحقیق آموزشی
فایلهای قرآن کریم / مصطفی اسماعیل با موضوع   تلاوت مجلسی
فایلهای قرآن کریم / مصطفی اسماعیل با موضوع   تحقیق قرآن کریم به تفکیک سوره
فایلهای قرآن کریم / مصطفی اسماعیل با موضوع   قرائت قرآن کریم
فایلهای قرآن کریم / مصطفی اسماعیل با موضوع   ترتیل به تفکیک سوره