عضویت العربیة English
امام رضا علیه‌السلام: هر یک از دوستانم مرا با شناخت حقّم زیارت نمى‌کند مگر این که در روز قیامت، شفاعتم از او پذیرفته مى‌شود. وسائل الشیعه

آخرین فایلهای قرآن کریم / محمود علی البنّا

عنوان زمان

محمود علی البناء - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 54-57 (تصویری)

04:32

محمود علی البناء - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 54-57 (صوتی)

04:32

محمود علی البناء - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره (تصویری)

26:47

محمود علی البناء - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره (صوتی)

26:47

محمود علی البناء - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انسان (تصویری)

04:24

محمود علی البناء - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انسان (صوتی)

04:24

محمد علی البنّاء - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نور آیات 14-18 (تصویری)

04:32

محمد علی البنّاء - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نور آیات 14-18 (صوتی)

04:32

محمود علی البناء - تلاوت مجلسی سوره مبارکه یوسف علیه السلام آیات 74-101

29:09

محمود علی البناء - تلاوت مجلسی سوره مبارکه طه آیات 1-47

29:15

محمود علی البناء - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه منافقون و تغابن آیات 1-16

28:03

محمود علی البناء - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 255-261

27:58

محمود علی البناء - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب ایات 39-50 و نازعات آیات27-33

29:37

محمود علی البنّاء - تلاوت مجلسی سوره مبارکه حجرات آیات 14-16

04:26

محمود علی البناء - تلاوت مجلسی سوره مبارکه اعلی آیات 1-آخر

04:12

محمود علی البناء - تلاوت مجلسی سوره مبارکه اعراف آیات 85-86

03:33

محمود علی البناء - تلاوت مجلسی سوره حج

06:22

محمود علی البنا - تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب آیات 4-44

04:26

محمود علی البنا - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نجم آیات 39-51

30:02

محمود علی البنا - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قدر و نصر

03:00
فایلهای قرآن کریم / محمود علی البنّا با موضوع   شاهکار تلاوت های مصری
فایلهای قرآن کریم / محمود علی البنّا با موضوع   قرآن مجود
فایلهای قرآن کریم / محمود علی البنّا با موضوع   تلاوت مجلسی
فایلهای قرآن کریم / محمود علی البنّا با موضوع   قرائت استدیویی
فایلهای قرآن کریم / محمود علی البنّا با موضوع   ترتیل به تفکیک 30 جزء
فایلهای قرآن کریم / محمود علی البنّا با موضوع   ترتیل به تفکیک سوره