عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: هرکس غم روزى‌ خود را بخورد، برایش یک گناه نوشته مى‌شود. امالى طوسى، ص300

آخرین فایلهای قرآن کریم / راغب مصطفی غلوش

عنوان زمان

راغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء آیات 1-25 - تصویری

29:29

راغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء آیات 1-25 - صوتی

29:29

راغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب آیات 36-50 - تصویری

27:52

راغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب آیات 36-50 - صوتی

27:52

راغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه حجرات آیات 7-18 (تصویری)

28:54

راغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه حجرات آیات 7-18 (صوتی)

28:54

راغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 189-203 - به همراه زیرنویس انگلیسی - تصویری

25:17

راغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 189-203 - صوتی

25:17

راغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء آیات 1-25 - تصویری

29:28

راغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء آیات 1-25 - صوتی

29:28

راغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 144-146 - تصویری

03:52

راغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 144-146 - صوتی

03:52

راغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه رعد آیات 22-24 (تصویری)

27:44

راغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه رعد آیات 22-24 (صوتی)

27:44

راغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه یوسف علیه السلام (تصویری)

27:44

راغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه یوسف علیه السلام (صوتی)

27:44

راغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه هود علیه السلام آیه 90 (آیه های نور مفهوم آیه: پروردگار مهربان - تصویری)

00:49

راغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه هود علیه السلام آیه 90 (آیه های نور مفهوم آیه: پروردگار مهربان - صوتی)

00:49

راغب مصطفی غلوش - تلاوت محلسی سوره های مبارکه ق و قدر آیات 1-5 (تصویری)

05:29

راغب مصطفی غلوش - تلاوت محلسی سوره های مبارکه ق و قدر آیات 1-5 (صوتی)

05:29
فایلهای قرآن کریم / راغب مصطفی غلوش با موضوع   شاهکار تلاوت های مصری
فایلهای قرآن کریم / راغب مصطفی غلوش با موضوع   تلاوت قرآن در حضور رهبر معظم انقلاب
فایلهای قرآن کریم / راغب مصطفی غلوش با موضوع   تلاوت مجلسی
فایلهای قرآن کریم / راغب مصطفی غلوش با موضوع   قرائت قرآن کریم