عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله: کسی که دسته‏ ای از مسلمانان را از خطر سیل یا آتش سوزی نجات دهد، بهشت بر او واجب می‏شود.الکافی، ج۵، ص۵۵

آخرین فایلهای قرآن کریم / راغب مصطفی غلوش

عنوان زمان

راغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نصر (تصویری)

04:14

راغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نصر (صوتی)

04:14

راغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه رعد آیات 26-28 (تصویری)

04:43

راغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه رعد آیات 26-28 (صوتی)

05:32

راغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 197-199 (تصویری)

05:32

راغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 197-199 (صوتی)

05:32

راغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه حاقه (تصویری)

11:51

راغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه حاقه (صوتی)

11:51

راغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قمر آیات 49-آخر ، آلعمران آیات 1-33 و تکاثر

28:35

راغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره آیات 284-آخر و نصر

26:05

راغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انبیاء علیهم السلام آیات 10-آخر ، شمس و نصر

25:06

راغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه الرحمن آیات 9-33 و حاقه آیات 1-24

27:33

راغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب آیات 21-34

32:11

راغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ضحی

04:09

راغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نصر

2:24

راغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ق

29:37

راغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 285-آخر

06:21

راغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 1-29 به همراه زیرنویس انگلیسی

29:58

گوشه ای از مراسم تشییع پیکر مرحوم استاد راغب مصطفی غلوش

01:43

راغب مصظفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران

05:30
فایلهای قرآن کریم / راغب مصطفی غلوش با موضوع   شاهکار تلاوت های مصری
فایلهای قرآن کریم / راغب مصطفی غلوش با موضوع   تلاوت قرآن در حضور رهبر معظم انقلاب
فایلهای قرآن کریم / راغب مصطفی غلوش با موضوع   تلاوت مجلسی
فایلهای قرآن کریم / راغب مصطفی غلوش با موضوع   قرائت قرآن کریم