عضویت العربیة English
امام حسن مجتبی: خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه‌اى براى آفریدگانش قرار داده تا با طاعتش براى خشنودى او از یکدیگر پیشى گیرند.

آخرین فایلهای قرآن کریم / حسین جعفری تبار

عنوان زمان

اسراء 35 تا 52

12:30
فایلهای قرآن کریم / حسین جعفری تبار با موضوع   قرائت قرآن کریم