عضویت العربیة English
امام حسن مجتبی: خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه‌اى براى آفریدگانش قرار داده تا با طاعتش براى خشنودى او از یکدیگر پیشى گیرند.

آخرین فایلهای قرآن کریم / عبدالفتاح علی طاروطی

عنوان زمان

عبدالفتاح علی الطاروطی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه جمعه - تصویری

23:49

عبدالفتاح علی الطاروطی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه جمعه - صوتی

23:49

عبدالفتاح علی الطاروطی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه شوری آیات 192-195 - تصویری

01:38

عبدالفتاح علی الطاروطی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه شوری آیات 192-195 - صوتی

01:38

عبدالفتاح علی الطاروطی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام - در کشور افغانستان - تصویری

06:06

عبدالفتاح علی الطاروطی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام - در کشور افغانستان - صوتی

06:06

عبدالفتاح علی طاروطی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه حجرات آیات 1-13 (صوتی)

22:22

عبدالفتاح طاروطی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 185-186

05:24

عبدالفتاح طاروطی -تلاوت مجلسی سوره مبارکه شوری

19:48

عبدالفتاح علی الطاروطی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه مائده آیات 92-94

05:41

عبدالفتاح علی طاروطی- تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نحل ، حمد و بقره

25:07

عبدالفتاح علی الطاروطی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه رعد آیات 41 - آخر

05:51

عبدالفتاح طاروطی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فاطر آیات 41-45 ، یس 1-12 و قارعه

28:51

عبدالفتاح طاروطی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مجادله آیات 7-13 و قریش

27:05

عبدالفتاح طاروطی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه زمر

21:48

عبدالفتاح علی طاروطی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام آیات 95-103

23:26

عبدالفتاح طاروطی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه غافر

24:05

عبدالفتاح طاروطی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بروج ، اعلی و طارق

22:51

عبدالفتاح طاروطی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نور آیان 25-40

16:43

عبدالوهاب طاروطی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طارق و اعلی

22:55
فایلهای قرآن کریم / عبدالفتاح علی طاروطی با موضوع   دعای مجیر
فایلهای قرآن کریم / عبدالفتاح علی طاروطی با موضوع   تلاوت قرآن در حضور رهبر معظم انقلاب
فایلهای قرآن کریم / عبدالفتاح علی طاروطی با موضوع   تلاوت مجلسی
فایلهای قرآن کریم / عبدالفتاح علی طاروطی با موضوع   قرائت قرآن کریم