عضویت العربیة English
امام هادی علیه‌السلام: شب زنده دارى، خواب را شیرین‌تر و گرسنگى، غذا را لذت بخش‌تر مى‌کند. تنبیه الخواطر، ص141

آخرین فایلهای قرآن کریم / سید متولی عبدالعال

عنوان زمان

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام آیات 95-104 (تصویری)

27:03

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام آیات 95-104 (صوتی)

27:03

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 284-286 (تصویری)

12:54

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 284-286 (صوتی)

12:54

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ضحی (صوتی)

02:07

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ضحی (تصویری)

02:07

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه طه 1-8 (صوتی)

05:33

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه طه 1-8 (تصویری)

05:33

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه حاقه آیات 19-24 - صوتی

03:40

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه حاقه آیات 19-24 - تصویری

03:40

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران - تصویری

08:35

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران - صوتی

05:35

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نساء آیات 69-80

24:52

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شوری آیات 1-15 و حشر آیات 18-آخر

58:20

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نجم آیات 32-آخر و قمر آیات 1-5

29:41

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 33-41

28:20

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نازعات آیات 26-33

04:11

سد متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم آیات 24-26

05:07

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه قریش

05:30

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه مائده آیات 55-56 و کوثر

05:01
فایلهای قرآن کریم / سید متولی عبدالعال با موضوع   شاهکار تلاوت های مصری
فایلهای قرآن کریم / سید متولی عبدالعال با موضوع   قرائت و ترجمه مفهومی
فایلهای قرآن کریم / سید متولی عبدالعال با موضوع   تلاوت مجلسی
فایلهای قرآن کریم / سید متولی عبدالعال با موضوع   قرائت قرآن کریم
فایلهای قرآن کریم / سید متولی عبدالعال با موضوع   ترتیل به تفکیک سوره
cript>