عضویت العربیة English
امام حسن مجتبی: خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه‌اى براى آفریدگانش قرار داده تا با طاعتش براى خشنودى او از یکدیگر پیشى گیرند.

آخرین فایلهای قرآن کریم / سید متولی عبدالعال

عنوان زمان

سید متولی عبد العال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه زمر آیات 61-75 - کربلا مقدسه - تصویری

32:33

سید متولی عبد العال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه زمر آیات 61-75 - کربلا مقدسه - صوتی

32:33

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء آیات 9-14 - تصویری

13:12

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء آیات 9-14 - صوتی

13:12

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاطر آیات 19-26 - تصویری

04:54

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاطر آیات 19-26 - صوتی

04:54

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قمر و الرحمن - تصویری

15:08

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قمر و الرحمن - صوتی

15:08

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انسان (تصویری)

10:14

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انسان (صوتی)

10:14

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه زمر آیات 73-75 (تصویری)

11:39

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه زمر آیات 73-75 (صوتی)

11:39

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم سلام الله علیها آیات 12-26 (تصویری)

11:54

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم سلام الله علیها آیات 12-26 (صوتی)

11:54

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام آیات 95-104 (تصویری)

27:03

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام آیات 95-104 (صوتی)

27:03

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 284-286 (تصویری)

12:54

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 284-286 (صوتی)

12:54

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ضحی (صوتی)

02:07

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ضحی (تصویری)

02:07
فایلهای قرآن کریم / سید متولی عبدالعال با موضوع   شاهکار تلاوت های مصری
فایلهای قرآن کریم / سید متولی عبدالعال با موضوع   قرائت و ترجمه مفهومی
فایلهای قرآن کریم / سید متولی عبدالعال با موضوع   تلاوت مجلسی
فایلهای قرآن کریم / سید متولی عبدالعال با موضوع   قرائت قرآن کریم
فایلهای قرآن کریم / سید متولی عبدالعال با موضوع   ترتیل به تفکیک سوره