عضویت العربیة English
امام رضا علیه‌السلام: به بزرگترهایتان احترام بگذارید و با کوچکترها مهربان باشید و صله رحم نمایید. عیون اخبار الرضا، ج2، ص265
درباره قرآن کریم / دين پژوهی (کلیک کنید)

آخرین فایلهای قرآن کریم / دين پژوهی

عنوان زمان

منصور قصری زاده - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره و کوثر- صوتی

07:29

منصور قصری زاده - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب و کوثر-صوتی

20:07

منصور قصری زاده - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قیامت و کوثر - صوتی

17:32

منصور قصری زاده-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نباء آیات 31-41 و قدر- صوتی

17:26

منصور قصری زاده-تلاوت مجلسی سوره مبارکه زمر آیات 73-75- صوتی

10:54

منصور قصری زاده-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان آیات 23-31 و کوثر -صوتی

12:13

منصور قصری زاده-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 190-194- صوتی

08:38

منصور قصری زاده- تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قیامت و کوثر- صوتی

17:47

منصور قصری زاده-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء شمس و کوثر -صوتی

19:53

منصور قصری زاده-تلاوت مجلسی سوره احزاب - صوتی

17:50

منصور قصری زاده-تلاوت مجلسی سوره های فرقان61-72 و کوثر - صوتی

13:27

منصور قصری زاده -تلاوت مجلسی سوره زمر آیات 73 تا 75، حمد، کوثر- صوتی

18:40

منصور قصری زاده - تلاوت مجلسی سوره اسراء آیات 70 تا 82، کوثر-صوتی

17:55

منصور قصری زاده- فرقان آیات 56 تا 71-صوتی

13:37

منصور قصری زاده -سوره واقعه-96-75- صوتی

06:29

منصور قصری زاده-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فرقان آیات 35-44 - صوتی

6:11

منصور قصری زاده - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فرقان آیات 67-70-صوتی

05:09

منصور قصری زاده - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فرقان آیات 67-70

05:09

منصور قصری زاده-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فرقان آیات 35-44

6:11

منصور قصری زاده - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره و کوثر

07:29
فایلهای قرآن کریم / دين پژوهی با موضوع   تلاوت مجلسی
فایلهای قرآن کریم / دين پژوهی با موضوع   قرائت استدیویی
فایلهای قرآن کریم / دين پژوهی با موضوع   قرائت قرآن کریم