عضویت العربیة English
امام علی علیه‌السلام: برکت در مال کسى است که زکات بپردازد، به مؤمنان یارى رساند و به خویشاوندان کمک نماید. تحف‌العقول، ص172

آخرین فایلهای قرآن کریم / محمد اللیثی

عنوان زمان

محمد اللیثی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی ، انشراح ، تین ، علق ، قدر ، توحید ، فلق (تصویری)

17:25

محمد اللیثی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی ، انشراح ، تین ، علق ، قدر ، توحید ، فلق (صوتی)

17:25

محمد اللیثی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 1-27 (تصویری)

27:11

محمد اللیثی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 1-27 (صوتی)

27:11

محمد اللیثی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نباء آیات 31-آخر ، تکویر و مطففین آیات 18-28

36:56

محمد اللیثی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نباء آیات 31-آخر ، نازعات آیات 26-آخر و انفطار

32:12

محمد اللیثی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه إسراء آیات 77-85 و ضحی آیات 110-آخر

38:01

محمد اللیثی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء آیات 23-39

38:48

محمد اللیثی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 189-195

17:45

محمد اللیثی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام آیات 95-104

43:28

محمد اللیثی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نور آیات 36-37

06:29

محمد اللیثی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 1-6

05:04

محمد اللیثی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نساء بهمراه ترجمه انگلیسی و فارسی

40:06

محمد اللیثی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 193-195

05:51

محمد اللیثی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه تین و علق

04:04

محمد اللیثی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انشقاق آیات 1-9

05:08

محمد اللیثی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نبأ آیات 37-40

05:02

محمد اللیثی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حجرات و ق

05:41

محمد اللیثی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مائده ، علق و زلزال به همراه زیرنویس انگلیسی

23:59

محمد اللیثی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب و انشقاق به همراه زیرنویس انگلیسی

22:00
فایلهای قرآن کریم / محمد اللیثی با موضوع   شاهکار تلاوت های مصری
فایلهای قرآن کریم / محمد اللیثی با موضوع   تلاوت مجلسی
فایلهای قرآن کریم / محمد اللیثی با موضوع   قرائت قرآن کریم
فایلهای قرآن کریم / محمد اللیثی با موضوع   فیلم،مستند