عضویت العربیة English
امام علی علیه‌السلام: برکت در مال کسى است که زکات بپردازد، به مؤمنان یارى رساند و به خویشاوندان کمک نماید. تحف‌العقول، ص172

آخرین فایلهای قرآن کریم / محمد احمد عمران

عنوان زمان

محمد احمد عمران - تلاوت مجلسی سوره مبارکه یونس آیات 63-64 (تصویری)

03:55

محمد احمد عمران - تلاوت مجلسی سوره مبارکه یونس آیات 63-64 (صوتی)

03:55

محمد احمد عمران-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نجم

18:02

محمد احمد عمران-تلاوت مجلسی سوره مبارکه رعد آیات 1-16

29:15

محمد احمد عمران-تلاوت مجلسی سوره مبارکه یوسف علیه السلام

38:33

محمد احمد عمران-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نساء

18:35

محمد احمد عمران - تلاوت مجلسی سوره مبارکه مائده

27:42

محمد احمد عمران - تلاوت مجلس سوره ابراهیم (ع) 31-34

05:12

محمد احمد عمران - تلاوت مجلسی سوره مبارکه یونس (ع)

03:58

محمد احمد عمران - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاطر آیه 1

06:05

محمد احمد عمران - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فصّلت

12:04

محمد احمد عمران - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انبیاء علیهم السلام آیات 83-112

32:38

محمد احمد عمران - تلاوت مجلسی سوره مبارکه زمر آیات 61-آخر

45:22

محمد احمد عمران - تلاوت مجلسی سوره مبارکه یوسف علیه السلام آیات 1-18

46:32

محمد احمد عمران - تلاوت مجلسی سوره مبارکه واقعه آیات 1-40

28:05

محمد احمد عمران - تلاوت مجلسی سوره مبارکه تحریم آیات 1-5

48:20

محمد احمد عمران - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حج آیات 85-آخر و نحل آیات 1-13

50:20

محمد احمد عمران - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فصّلت به همراه زیرنویس انگلیسی

12:04

محمد احمد عمران - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاطر آیه 1

06:05

محمد احمد عمران - تلاوت مجلسی سوره مبارکه یونس (ع)

03:58
فایلهای قرآن کریم / محمد احمد عمران با موضوع   شاهکار تلاوت های مصری
فایلهای قرآن کریم / محمد احمد عمران با موضوع   تلاوت مجلسی
فایلهای قرآن کریم / محمد احمد عمران با موضوع   قرائت قرآن کریم