عضویت العربیة English
امام جواد علیه‌السلام: هر کس کار زشتی را نیکو بشمارد، در آن زشتی شریک است. کشف الغمّه، ج2، ‌ص 349

آخرین فایلهای قرآن کریم / دکتر احمد احمد نعینع

عنوان زمان

دکتر احمد احمد نعینع - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نصر (تصویری)

02:25

دکتر احمد احمد نعینع - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نصر (صوتی)

02:25

دکتر احمد احمد نعینع - تلاوت مجلسی سوره مبارکه حجرات آیات 17-18 (تصویری)

05:03

دکتر احمد احمد نعینع - تلاوت مجلسی سوره مبارکه حجرات آیات 17-18 (صوتی)

05:03

دکتر احمد احمد نعینع - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ضحی (تصویری)

01:59

دکتر احمد احمد نعینع - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ضحی (صوتی)

01:59

احمد احمد نعینع-تلاوت مجلسی سوره مبارکه غافر ، ضحی و انشراح

32:35

احمد احمد نعینع-تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم

33:47

احمد احمد نعینع-تلاوت مجلسی سوره مائده آیات 51-56

18:53

احمد احمد نعینع-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انبیاء

26:36

دکتر احمد احمد نعینع-تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره

30:03

دکتر احمد احمد نعینع-تلاوت مجلسی سوره مبارکه رعد آیات 1-16

29:22

دکتر احمد احمد نعینع-تلاوت مجلسی سوره مبارکه اسراء

25:10

احمد احمد نعینع-تلاوت مجلسی سوره مبارکه اسراء آیات 1-14

30:01

احمد احمد نعینع-تلاوت مجلسی سوره های اسراء ، ضحی ، انشراح و اخلاص

33:26

دکتر احمد احمد نعینع تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ق آیات 6-8 و نصر

05:49

دکتر احمد احمد نعینع - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نحل آیات 36-70

29:38

دکتر احمد احمد نعینع - تلاوت مجلسی سوره مبارکه غافر آیات 64-68

10:09

دکتر احمد احمد نعینع - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ق

06:00

دکتر احمد احمد نعینع - تلاوت مجلسی سوره مبارکه یوسف (ع)

37:45
فایلهای قرآن کریم / دکتر احمد احمد نعینع با موضوع   شاهکار تلاوت های مصری
فایلهای قرآن کریم / دکتر احمد احمد نعینع با موضوع   تلاوت قرآن در حضور رهبر معظم انقلاب
فایلهای قرآن کریم / دکتر احمد احمد نعینع با موضوع   تلاوت مجلسی
فایلهای قرآن کریم / دکتر احمد احمد نعینع با موضوع   قرائت قرآن کریم
فایلهای قرآن کریم / دکتر احمد احمد نعینع با موضوع   ترتیل به تفکیک سوره
فایلهای قرآن کریم / دکتر احمد احمد نعینع با موضوع   قرآن