عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله: کسی که دسته‏ ای از مسلمانان را از خطر سیل یا آتش سوزی نجات دهد، بهشت بر او واجب می‏شود.الکافی، ج۵، ص۵۵

آخرین فایلهای قرآن کریم / شعبان عبدالعزیز صیاد

عنوان زمان

شعبان عبدالعزیز صیاد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نجم (صوتی)

07:43

شعبان عبدالعزیز صیاد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نجم (تصویری)

07:43

شعبان عبد العزیز صیاد تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی ، شرح ، تین ، علق ، قدر ، بینه ، زلزال ، عادیات ، قارعه ، تکاثر ، عصر ، همزه و فیل (تصویری)

24:07

شعبان عبد العزیز صیاد تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی ، شرح ، تین ، علق ، قدر ، بینه ، زلزال ، عادیات ، قارعه ، تکاثر ، عصر ، همزه و فیل (صوتی)

24:07

شعبان عبدالعزیز صیاد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حجرات و ق آیات 1-18

35:11

شعبان عبدالعزیز صیاد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نجم آیات 31-آخر و قمر آیات 1-15

28:46

شعبان عبدالعزیز صیاد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نجم آیات 31-آخر و قمر آیات 1-12

35:00

شعبان عبدالعزیز صیاد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه کهف آیات 30-50

28:13

شعبان عبدالعزیز صیاد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران آیات 186-195 ، حشر 21-آخر و بلد 1-18

37:50

شعبان عبدالعزیز صیاد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام آیه 99

03:28

شعبان عبدالعزیز صیاد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حاقه و حمد

26:48

شعبان عبدالعزیز صیاد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه یونس علیه السلام آیات 71-88

27:27

شعبان عبدالعزیز صیاد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه طه 55-82

29:41

شعبان عبدالعزیز صیاد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حشر ، حاقه ، تین و علق

22:15

شعبان عبدالعزیز صیاد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فرقان

29:27

شعبان عبدالعزیز صیاد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاطر آیات 28-30

03:50

شعبان عبدالعزیز صیاد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حج و مؤمنون

28:30

شعبان عبدالعزیز صیاد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء آیات 70-72

37:45

شعبان عبد العزیز صیاد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فتح آیات 28-29

05:22

شعبان عبدالعزیز صیاد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه طه

31:30
فایلهای قرآن کریم / شعبان عبدالعزیز صیاد با موضوع   شاهکار تلاوت های مصری
فایلهای قرآن کریم / شعبان عبدالعزیز صیاد با موضوع   تلاوت مجلسی
فایلهای قرآن کریم / شعبان عبدالعزیز صیاد با موضوع   قرائت قرآن کریم