عضویت العربیة English
امام علی علیه‌السلام: برکت در مال کسى است که زکات بپردازد، به مؤمنان یارى رساند و به خویشاوندان کمک نماید. تحف‌العقول، ص172

آخرین فایلهای قرآن کریم / صالح اطهری فرد

عنوان زمان

صالح اطهری فرد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مزمل آیات 1-19 و علق (تصویری)

21:47

صالح اطهری فرد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مزمل آیات 1-19 و علق (صوتی)

21:47

صالح اطهری فرد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انفطار و قدر

15:01

صالح اطهری فرد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه زمر آیات 8-18 و قیامت

26:07

صالح اطهری فرد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه حجر

02:45

صالح اطهری فرد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حدید آیات 1-14 و بلد آیات 1-18

27:00

صالح اطهری فرد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسرا

10:36

صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حج آیات 75-آخر و مؤمنون

15:17

صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شعراء آیات 52-68 ، فجر و اخلاص

21:59

صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره مبارکه عنکبوت آیات 56-69

19:32

صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اعراف آیات 196-206 و انفال آیات 1-4

20:00

صالح اطهری فرد-تلاوت تحدیر سوره مبارکه یس

09:33

صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره و طارق

20:23

صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره مبارکه حجر آیات 16-31

10:44

صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره حشر

18:28

صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره آل عمران آیات 181-187

15:01

صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قصص آیات 83-88 و عنکبوت آیات 1-9

22:08

صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه کهف و حاقه

21:36

صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره مبارکه توبه

17:09

صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 189-197

25:00
فایلهای قرآن کریم / صالح اطهری فرد با موضوع   تلاوت به روش تحدیر(تندخوانی قرآن کریم)
فایلهای قرآن کریم / صالح اطهری فرد با موضوع   تلاوت قرآن در حضور رهبر معظم انقلاب
فایلهای قرآن کریم / صالح اطهری فرد با موضوع   تلاوت مجلسی
فایلهای قرآن کریم / صالح اطهری فرد با موضوع   قرائت قرآن کریم