عضویت العربیة English
امام حسن مجتبی: خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه‌اى براى آفریدگانش قرار داده تا با طاعتش براى خشنودى او از یکدیگر پیشى گیرند.

آخرین فایلهای قرآن کریم / محمود شحات انور

عنوان زمان

محمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء آیات 9-14 - تصویری

19:47

محمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء آیات 9-14 - صوتی

19:47

محمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب آیات 45-48 (آفریقای جنوبی - تصویری)

04:03

محمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب آیات 45-48 (آفریقای جنوبی - صوتی)

04:03

محمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فصّلت آیات 36-41 (تصویری)

13:19

محمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فصّلت آیات 36-41 (صوتی)

13:19

محمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء ، شمس و کوثر (کویت 1392 ه.ش) - تصویری

35:30

محمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء ، شمس و کوثر (کویت 1392 ه.ش) - صوتی

35:30

محمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه إسراء آیات 1-9 و شمس (صوتی)

18:42

محمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه تحریم ، اعلی و شمس (تصویری)

51:07

محمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه تحریم ، اعلی و شمس (صوتی)

51:07

محمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه کهف و اعلی (تصویری)

05:05

محمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه کهف و اعلی (صوتی)

05:05

محمود شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه جمعه آیات 9-آخر

15:47

محمود شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام آیات 94-103

32:34

محمود شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام

13:43

محمود شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مائده و شمس

21:43

محمود شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه کهف

06:53

محمود شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قصص ، ضحی ، انشراح و علق

20:33

محمود شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نساء آیات 174-176 و کوثر

13:29
فایلهای قرآن کریم / محمود شحات انور با موضوع   شاهکار تلاوت های مصری
فایلهای قرآن کریم / محمود شحات انور با موضوع   تلاوت قرآن در حضور رهبر معظم انقلاب
فایلهای قرآن کریم / محمود شحات انور با موضوع   تلاوت مجلسی