عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله: کسی که دسته‏ ای از مسلمانان را از خطر سیل یا آتش سوزی نجات دهد، بهشت بر او واجب می‏شود.الکافی، ج۵، ص۵۵

آخرین فایلهای قرآن کریم / محمود شحات انور

عنوان زمان

محمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه تحریم ، اعلی و شمس (تصویری)

51:07

محمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه تحریم ، اعلی و شمس (صوتی)

51:07

محمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه کهف و اعلی (تصویری)

05:05

محمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه کهف و اعلی (صوتی)

05:05

محمود شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه جمعه آیات 9-آخر

15:47

محمود شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام آیات 94-103

32:34

محمود شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام

13:43

محمود شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مائده و شمس

21:43

محمود شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه کهف

06:53

محمود شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قصص ، ضحی ، انشراح و علق

20:33

محمود شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نساء آیات 174-176 و کوثر

13:29

محمود شحات انور-تلاوت مجلسی سوره انعام آیات 53-آخر

23:21

محمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه إسراء آیات 9-14 و شمس

24:09

محمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه شمس

06:10

محمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه دخان آیات 1-8

04:27

محمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه محمد 15 -17 و شمس و قریش و کوثر

23:55

محمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حمد و بقره

03:02

محمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب آیات 45-48

04:28

محمود شحات انور - نباء آیات 31 تا 40، کوثر

00:17:54

محمود شحات انور - مائده آیات 110 تا 117، شمس

00:18:10
فایلهای قرآن کریم / محمود شحات انور با موضوع   شاهکار تلاوت های مصری
فایلهای قرآن کریم / محمود شحات انور با موضوع   تلاوت قرآن در حضور رهبر معظم انقلاب
فایلهای قرآن کریم / محمود شحات انور با موضوع   تلاوت مجلسی