آخرین فایلهای دعا، نماز، تواشیح و ابتهال / ترجمه گویای فارسی صحیفه سجادیه(محمد صادق کریمی)

عنوان زمان

دعای شماره 1

11:12

دعای شماره 2: درود بر رسول خدا(ص)

3:57

دعای شماره 3:درود بر حاملان عرش الهی و هر فرشته مقرب

6:24

دعای شماره 4:درود بر پیروان پیامبران و تصدیق کنندگانشان

6:04

دعای شماره 5 : برای خود و برای یارانش

4:45

دعای شماره 6 : برای خود و برای یارانش

8:35

دعای شماره 7: آنگاه که دشواری به او رو آورد

3:31

دعای شماره 8:پناه جستن از ناخوشایندها

3:02

دعای شماره 9 : دراشتیاق به عمل آمرزش از خدای بزرگ باشکوه

2:46

دعای شماره 10 : در پناه بردن به خداوند بلند مرتبه

2:39

دعای شماره 11 : در عاقبت به خیری

2:12

دعای شماره 12 : در اعتراف و طلب بازگشت به سوی خداوند بلند مرتبه

7:43

دعای شماره 13 : در طلب حاجت ها از خداوند بلند مرتبه

6:29

دعای شماره 14:آنگاه که به او تعدی می شد یا از ستمگران انچه دوست نمی داشت می دید

05:33

دعای شماره 15 : آنگاه که بیمار می شد یا دچار اندوه یا گرفتاری می گردید

3:22

دعای شماره 16 :آنگاه که از گناهانش درخواست گذشت می کرد

12:46

دعای شماره 17:آنگاه که از شیطان یاد می شد و از او و از دشمنی و مکرش به خدا پناه می برد

7:06

دعای شماره 18:آنگاه که آنچه از آن می هراسید

1:26

دعای شماره 19:هنگام درخواست باران،بعد از خشک سالی

3:45

دعای شماره 20:در اخلاق نیک و کردارهای پسندیده

20:47
فایلهای دعا، نماز، تواشیح و ابتهال / ترجمه گویای فارسی صحیفه سجادیه(محمد صادق کریمی) با موضوع   به تفکیک دعا
آخرین فایلهای بارگذاری شده

پادکست اربعین حسینی - غربت غمبار سکوت انتظار

کلیپ معرفی مجموعه کتاب مهاجران

نماهنگ چهار فصل عاشقی

به همین سادگی - زندگی ابدی پاداش جانبازی در راه اسلام - 24 خرداد 1358

به همین سادگی - نهراسیدن ملت ایران از دخالت نظامی و حصر اقتصادی - 14 خرداد 1359

پادکست اربعین حسینی - عطر حضور صاحب عزا

پیاده تا خدا - پادکست صوتی "از الزامات ظهور"

پادکست اربعین حسینی - این کاروان دعاخوان فرجند

پیاده تا خدا - پادکست صوتی "اجر زیارت امام حسین علیه السلام"

وعده های قرآن

فرمایشات رهبر معظم انقلاب پیرامون شهادت...

پیاده تا خدا - پادکست صوتی "بهترین نیت در سفر اربعین"

پادکست اربعین حسینی - دست رحمت خداوی مهربان

پیاده تا خدا - پادکست صوتی "آداب حضور در سفر اربعین"

مسأله موشکی

پیاده تا خدا - پادکست صوتی "اولین قدم در سفر اربعین"

پیاده تا خدا - پادکست صوتی "اصل دین چیست؟"

برادر کشی

پادکست اربعین حسینی - صاحب عزا قرنهاست که چشمشان گریان و قلبشان مجروح است

خاطرات پیاده روی اربعین - کلودیا (مغناطیس)