آخرین فایلهای نمایش و کتاب صوتی و تصویری / صدای قانون

عنوان زمان

ادامه جرائم ناشی از تخلفات رانندگی

8:32

تجاهر به قمار بازی و شراب خواری _ جرائم ناشی از تخلفات رانندگی

11:48

افترا و توهین و حتک حرمت _ تجاهر به قمار بازی و شراب خواری

8:56

هتک حرمت منازل و املاک غیر

7:11

احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات

7:43

تحدید و اکراه _ ورشکستگی _ خیانت در امانت _ احراق و تخریب و اتلاف اموال

8:18

سرقت و ربودن مال غیر

9:06

جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی _ قسم و شهادت دروغ و افشاء سر _ سرقت

7:41

جرائم علیه اشخاص و اطفال

8:12

جرائم علیه اشخاص و اطفال

7:31

تعدی از وظایف قانونی _ تمرد از مامور قانون _ حتک حرمت افراد

8:31

امتناع و تعدی از انجام وظایف قانونی

7:05

ارتشاء و ربا و کلاه برداری

7:49

تقصیرات مقامات و ماموران دولتی

12:26

غصب عناوین و مشاغل _ تخریب ابنیه تاریخی و فرهنگی

12:88

فرار محبوسین و اخفاء مقصرین

9:14

جعل اسناد _ شکستن پلمپ و سرقت از مراکز دولتی

11:55

سوء قصد به مقامات خارجی _ جعل پول و سند

11:40

تعزیرات و مجازات های بازدارنده _ جرائم ضد امنیتی

10:23

دیه جراحت درون بدن _ دیه جنایت بر مرده

11:35
فایلهای نمایش و کتاب صوتی و تصویری / صدای قانون با موضوع   قوانین جزایی
آخرین فایلهای بارگذاری شده

صاحب عزا - پادکست صوتی - شبیه کشتی نوحی نه مهربانتر از او

عمود آخر - مداحی "مبدأ ایوان نجف مقصد شهر کربلا"

صاحب عزا - پادکست صوتی - تو منتظر لحظه برگشتن مایی

صاحب عزا - پادکست صوتی - شرمنده ام ....

صاحب عزا - پادکست صوتی - آیا راه توبه ای برایم هست

صاحب عزا - پادکست صوتی - ماجرای علی گندابی

صاحب عزا - پادکست صوتی - شاه پناهم بده

صاحب عزا - پادکست صوتی - با غصه های آل عبا گریه میکنی

صاحب عزا - پادکست صوتی - تمنا میکنم ظهور صاحب عزا را

عمود آخر - مداحی "جایی که دعا رد خور نداره"

صاحب عزا - پادکست صوتی - اذن دخول روضه ارباب نام توست

صاحب عزا - پادکست صوتی - امسال هم بدون تو سر زد هلال غم

صاحب عزا - پادکست صوتی - مجلس عزا گرفته بود برای جد غریبش

صاحب عزا - پادکست صوتی - ای اهل عالم منم آنکه ...

عمود آخر - همخوانی "حرم آواره شده"

عمود آخر - مداحی "مریضم و دوام ابالفضل"

عمود آخر - پادکست صوتی "اربعین"

موشن گرافیک زیبای به وقت نوجوانی (2)

موشن گرافیک زیبای به وقت نوجوانی (1)

بیایید با زائران اربعین همراهی کنید