عضویت العربیة English
امام حسن مجتبی: خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه‌اى براى آفریدگانش قرار داده تا با طاعتش براى خشنودى او از یکدیگر پیشى گیرند.

آخرین فایلهای سخنرانی / مرحوم آیت الله شیخ محمود تحریری

عنوان زمان

مرحوم آیت الله محمود تحریری | تفسیر عبودیت

00:10:05

مرحوم آیت الله محمود تحریری | حب فی الله

00:05:03

مرحوم آیت الله محمود تحریری | روح و نفس

00:11:28

مرحوم آیت الله محمود تحریری | قبض و بسط

00:06:02

مرحوم آیت الله محمود تحریری | حزن وسیله ای برای بصیرت و نورانیت در دست اولیاء خدا

00:11:00

مرحوم آیت الله محمود تحریری | داغ خدائی زدن به اعمال برای اثر گذاری بر روح

00:03:21

مرحوم آیت الله محمود تحریری | لبیک گویان به ندای رب در موت اختیاری

00:04:08

مرحوم آیت الله محمود تحریری | آشنایان ره عشق

00:06:36

مرحوم آیت الله محمود تحریری | به حال خودت گریه کن

00:03:22

مرحوم آیت الله محمود تحریری | نحوه نگرش به دنیا از دریچه خیر

00:10:24

مرحوم آیت الله محمود تحریری | برای ورود به ملکوت بایستی دوباره متولد شد

00:06:48

مرحوم آیت الله محمود تحریری | عبادت بایستی با تفکر همراه باشد

00:07:36

مرحوم آیت الله محمود تحریری | مرحله خضریت در سیر و سلوک

00:09:21

مرحوم آیت الله محمود تحریری | سیر و سلوک ابراهیمی

00:10:24

مرحوم آیت الله محمود تحریری | سلوک متعبدانه بدون علم ممکن نیست

00:07:18

مرحوم آیت الله محمود تحریری | تفکر در خلق و ایجاد اول بجای پرسش از زندگی دوباره در آخرت

00:05:32

مرحوم آیت الله محمود تحریری | به راه عشق منه بی دلیل راه قدم

00:04:32

مرحوم آیت الله محمود تحریری | بذل ما سوی الله در راه خدا

00:04:56

مرحوم آیت الله محمود تحریری | معرفت نفس و حضور در محضر

00:07:54

مرحوم آیت الله محمود تحریری | قطع علائق دنیوی

00:08:02
فایلهای سخنرانی / مرحوم آیت الله شیخ محمود تحریری با موضوع   سیر و سلوک