عضویت العربیة English
امام رضا علیه‌السلام: هر یک از دوستانم مرا با شناخت حقّم زیارت نمى‌کند مگر این که در روز قیامت، شفاعتم از او پذیرفته مى‌شود. وسائل الشیعه

آخرین فایلهای سعدی شیرازی / گلستان سعدی

عنوان زمان

گلستان سعدی | باب اول؛ صیاد بی روزی ماهی در دجله ...

0:20

گلستان سعدی | باب اول؛ به نا نهادی دست نرسد ...

0:20

گلستان سعدی | باب اول؛ ای طالب روزی بنشین که بخوری ...

0:28

گلستان سعدی | باب اول؛ دو چیز محال عقل است ...

0:32

گلستان سعدی | باب اول؛ درویش ضعیف حال را ...

0:34

گلستان سعدی | باب اول؛ هر که در زندگانی نانش نخورند ...

0:57

گلستان سعدی | باب اول؛ شیطان با مخلصان بر نمی آید و ...

0:33

گلستان سعدی | باب اول؛ جان در حمایت یک دم است و ...

0:30

گلستان سعدی | باب اول؛ معصیت از هر که صادر شود ...

0:37

گلستان سعدی | باب اول؛ عالم را نشاید که سفاهت از عامی ...

0:22

گلستان سعدی | باب اول؛ اندک اندک خیلی شود و ...

0:40

گلستان سعدی | باب اول؛ جوانمرد که بخورد و بدهد ...

0:28

گلستان سعدی | باب اول؛ عقل در دست نفس چنان گرفتارست ...

0:30

گلستان سعدی | باب اول؛ دوستی را که به عمری فرا چنگ آرند ...

0:18

گلستان سعدی | باب اول؛ مشک آنست که ببوید نه آنکه ...

0:37

گلستان سعدی | باب اول؛ جوهر اگر در خلاب افتاد ...

0:51

گلستان سعدی | باب اول؛ خردمندی را که در زمره اجلاف ...

0:34

گلستان سعدی | باب اول؛ حکیمی که با جهال در افتد ...

0:44

گلستان سعدی | باب اول؛ کشتن بندیان تأمل اولاترست ...

0:40

گلستان سعدی | باب اول؛ هر که را دشمن پیش است ...

0:16
فایلهای سعدی شیرازی / گلستان سعدی با موضوع   دیوان شعر