عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: هرکس غم روزى‌ خود را بخورد، برایش یک گناه نوشته مى‌شود. امالى طوسى، ص300

آخرین فایلهای فیلم ها و مستندهای قرآنی / نواهای ماندگار

عنوان زمان

نواهای ماندگار -تلاوت آیه 161 سوره مبارکه انعام با نوای اساتید لیثی ، غلوش ، مصطفی اسماعیل و شعیشع

04:21

نواهای ماندگار -تلاوت آیه 45 سوره کهف نحل با صدای اساتید بهتیمی صیاد و نعینع

05:33

نواهای ماندگار -تلاوت آیات 30-32 سوره مبارکه نحل با صدای استاد مصطفی اسماعیل محمود منشاوی و عبدالباسط

07:48

نواهای ماندگار-تلاوت آیات 78-81 سوره اسراء-با نوای غلوش-شعبان-صیاد-بسیونی

07:59

نواهای ماندگار-تلاوت آیه31 سوره ابراهیم-با نوای مصطفی اسماعیل-محمد عمران-انور شحات محمد انور

04:41

نواهای ماندگار-تلاوت آیه194 سوره آل عمران-با نوای سید سعید-غلوش-نقشبندی-منشاوی

23:10

نواهای ماندگار-تلاوت آیات 125-127 سوره نحل - باصدای اللیثی-مصطفی اسماعیل-سعید مسلم

07:52

نواهای ماندگار-تلاوت آیه 193 سوره آل عمران - باصدای منشاوی-نقشبندی-اللیثی-شبیب

05:28

نواهای ماندگار-تلاوت آیه 28 سوره آل عمران - باصدای منشاوی-صیاد-اللیثی-شبیب

05:08

نواهای ماندگار-تلاوت آیات23 تا 24 سوره اسراء - باصدای مصطفی اسماعیل-نقشبندی-حصان-سعید مسلم

09:31

نواهای ماندگار-تلاوت آیه 64 سوره آل عمران - باصدای مصطفی اسماعیل-سعید مسلم-طبلاوی

04:32

نواهای ماندگار-تلاوت آیات 100 تا 101 سوره انعام - باصدای انور شحات انور-شحات محمد انور-محمود رمضان-شعبان عبد العزیز صیاد

09:19
فایلهای فیلم ها و مستندهای قرآنی / نواهای ماندگار با موضوع   تلاوت مجلسی