عضویت العربیة English
امام علی علیه السلام: آرزو کوتاه دار، زیرا که عمر کوتاه است و کار نیک کن، زیرا که اندک آن هم بسیار است. غررالحکم، ح 6806
  • بیانات رهبر انقلاب در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی
  • نماهنگ «شش تجربه‌ی فراموش نشدنی»
  • گل های جام جهانی

آخرین فایلهای قرآن کریم / ترجمه گویای قرآن کریم به زبان کره ای

عنوان زمان

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان کره ای / سوره انبیاء

00:16:17

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان کره ای / سوره حجّ

00:15:49

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان کره ای / سوره مومنون

00:14:35

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان کره ای / سوره نور

00:17:11

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان کره ای / سوره فرقان

00:12:05

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان کره ای / سوره شعراء

00:19:47

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان کره ای / سوره نمل

00:15:38

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان کره ای / سوره قصص

00:19:11

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان کره ای / سوره عنکبوت

00:12:37

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان کره ای / سوره روم

00:09:59

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان کره ای / سوره لقمان

00:06:45

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان کره ای / سوره سجده

00:04:47

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان کره ای / سوره احزاب

00:17:05

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان کره ای / سوره سبأ

00:11:52

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان کره ای / سوره فاطر

00:10:01

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان کره ای / سوره یس

00:10:31

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان کره ای / سوره صافات

00:13:26

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان کره ای / سوره ص

00:11:01

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان کره ای / سوره زمر

00:15:38

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان کره ای / سوره غافر

00:16:12