عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: هرکس غم روزى‌ خود را بخورد، برایش یک گناه نوشته مى‌شود. امالى طوسى، ص300
درباره قرآن کریم / مصطفی خیری کوچکدنیز Mustafa Hayri Küçükdeniz (کلیک کنید)

آخرین فایلهای قرآن کریم / مصطفی خیری کوچکدنیز Mustafa Hayri Küçükdeniz

عنوان زمان

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان ترکی استانبولی با صدای کوچکدنیز / سوره فاتحه

00:01:41

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان ترکی استانبولی با صدای کوچکدنیز / سوره بقره

03:54:45

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان ترکی استانبولی با صدای کوچکدنیز / سوره آل عمران

02:13:07

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان ترکی استانبولی با صدای کوچکدنیز / سوره نساء

02:26:14

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان ترکی استانبولی با صدای کوچکدنیز / سوره مائده

01:42:29

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان ترکی استانبولی با صدای کوچکدنیز / سوره انعام

01:55:10

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان ترکی استانبولی با صدای کوچکدنیز / سوره اعراف

02:13:50

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان ترکی استانبولی با صدای کوچکدنیز / سوره انفال

00:47:21

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان ترکی استانبولی با صدای کوچکدنیز / سوره توبه

01:39:00

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان ترکی استانبولی با صدای کوچکدنیز / سوره یونس

01:09:58

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان ترکی استانبولی با صدای کوچکدنیز / سوره هود

01:31:41

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان ترکی استانبولی با صدای کوچکدنیز / سوره یوسف

01:08:04

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان ترکی استانبولی با صدای کوچکدنیز / سوره رعد

00:32:19

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان ترکی استانبولی با صدای کوچکدنیز / سوره ابراهیم

00:33:51

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان ترکی استانبولی با صدای کوچکدنیز / سوره حجر

00:27:02

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان ترکی استانبولی با صدای کوچکدنیز / سوره نحل

01:10:01

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان ترکی استانبولی با صدای کوچکدنیز / سوره اسراء

00چ:58:24

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان ترکی استانبولی با صدای کوچکدنیز / سوره کهف

01:00:05

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان ترکی استانبولی با صدای کوچکدنیز / سوره مریم

00:36:23

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان ترکی استانبولی با صدای کوچکدنیز / سوره طه

00:48:23