عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله: اولین کسی که داخل بهشت می‌شود، فاطمه علیهاالسلام است. بحارالأنوار، ج43، ص44

آخرین فایلهای دعا، نماز، تواشیح و ابتهال / صحیفه سجادیه

عنوان زمان

مناجات خمسه عشر 1 -مناجات التائبین (تصویری)

06:40

مناجات خمسه عشر 1 -مناجات التائبین (صوتی)

06:40

مناجات خمسه عشر 2 -مناجات المحبین (تصویری)

04:29

مناجات خمسه عشر 2 -مناجات المحبین (صوتی)

04:29

مناجات خمسه عشر 3 -مناجات الخائفین (تصویری)

04:39

مناجات خمسه عشر 3 -مناجات الخائفین (صوتی)

04:39

مناجات خمسه عشر 4 -مناجات الراجین (تصویری)

04:22

مناجات خمسه عشر 4 -مناجات الراجین (صوتی)

04:22

مناجات خمسه عشر 5 -مناجات الراغبین (تصویری)

04:29

مناجات خمسه عشر 5 -مناجات الراغبین (صوتی)

04:18

مناجات خمسه عشر 6 -مناجات الشاکرین (تصویری)

04:18

مناجات خمسه عشر 6 -مناجات الشاکرین (صوتی)

04:18

مناجات خمسه عشر 7 -مناجات المطیعین لله (تصویری)

02:38

مناجات خمسه عشر 7 -مناجات المطیعین لله (صوتی)

02:28

مناجات خمسه عشر 8 -مناجات المریدین (تصویری)

04:14

مناجات خمسه عشر 8 -مناجات المریدین (صوتی)

04:13

مناجات خمسه عشر 9 -مناجات الشاکین (تصویری)

03:49

مناجات خمسه عشر 9 -مناجات الشاکین (صوتی)

03:48

مناجات خمسه عشر 10 -مناجات المتوسلین (تصویری)

02:38

مناجات خمسه عشر 10 -مناجات المتوسلین (صوتی)

02:38
فایلهای دعا، نماز، تواشیح و ابتهال / صحیفه سجادیه با موضوع   مناجات خمسه عشر
فایلهای دعا، نماز، تواشیح و ابتهال / صحیفه سجادیه با موضوع   به تفکیک دعا
فایلهای دعا، نماز، تواشیح و ابتهال / صحیفه سجادیه با موضوع   صحیفه سجادیه