عضویت العربیة English
امام حسن مجتبی: خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه‌اى براى آفریدگانش قرار داده تا با طاعتش براى خشنودى او از یکدیگر پیشى گیرند.

آخرین فایلهای سخنرانی / حجـت الاسلام علی اصغر قائمی

عنوان زمان

حجت الاسلام قائمی - یاد مرگ

12:50

حجت الاسلام قائمی - اخلاق و سیره علما- اهمیت نمازشب

07:17

حجت الاسلام قائمی - اخلاق و سیره علما- مراقبت از اعمال

07:23

حجت الاسلام قائمی - آشنایی و شرخ زندگی ملاصالح مازندرانی

05:51

حجت الاسلام قائمی - محاسبه نفس

14:41

حجت الاسلام قائمی - محبت به اهل بیت علیهم السلام

07:40

حجت الاسلام قائمی - خوف از خدا

13:24

حجت الاسلام قائمی - غلو

14:49

حجت الاسلام قائمی - قلب سلیم

14:08

حجت الاسلام قائمی - اصرار بر گناه

14:44

حجت الاسلام قائمی - اخلاص وشرک

15:24

حجت الاسلام قائمی - اخلاق و سیره علما- دوری از گناه

07:21

حجت الاسلام علی اصغر قائمی-ازدواج زمینه آسایش و آرامش و یا ...

50:45

حجت الاسلام علی اصغر قائمی-اهداف و آداب طلبگی (جلسه اول)

49:35

حجت الاسلام علی اصغر قائمی-اهداف و آداب طلبگی (جلسه دوم)

51:08

حجت الاسلام علی اصغر قائمی-اهداف و آداب طلبگی (جلسه سوم)

54:00

حجت الاسلام علی اصغر قائمی-اهداف و آداب طلبگی (جلسه چهارم)

50:15

حجت الاسلام علی اصغر قائمی-اهداف و آداب طلبگی (جلسه پنجم)

44:14

حجت الاسلام علی اصغر قائمی-اهداف و آداب طلبگی (جلسه ششم)

50:20

حجت الاسلام علی اصغر قائمی-اهداف و آداب طلبگی (جلسه هفتم)

37:05
فایلهای سخنرانی / حجـت الاسلام علی اصغر قائمی با موضوع   غفلت از مرگ
فایلهای سخنرانی / حجـت الاسلام علی اصغر قائمی با موضوع   علم
فایلهای سخنرانی / حجـت الاسلام علی اصغر قائمی با موضوع   امام شناسی و محبت اهلبیت
فایلهای سخنرانی / حجـت الاسلام علی اصغر قائمی با موضوع   اخلاص
فایلهای سخنرانی / حجـت الاسلام علی اصغر قائمی با موضوع   اخلاق
فایلهای سخنرانی / حجـت الاسلام علی اصغر قائمی با موضوع   شرک
فایلهای سخنرانی / حجـت الاسلام علی اصغر قائمی با موضوع   قلب سلیم
فایلهای سخنرانی / حجـت الاسلام علی اصغر قائمی با موضوع   گناه شناسی و راههای ترک گناه
فایلهای سخنرانی / حجـت الاسلام علی اصغر قائمی با موضوع   نماز شب