عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: هرکس غم روزى‌ خود را بخورد، برایش یک گناه نوشته مى‌شود. امالى طوسى، ص300
درباره سخنرانی / آیت الله سید جعفر سیّدان (کلیک کنید)

آخرین فایلهای سخنرانی / آیت الله سید جعفر سیّدان

عنوان زمان

آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه 2؛ خدا شناسی - سنخیّت بین خالق و مخلوق

00:35:22

آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه 3؛ خدا شناسی - سنخیّت بین خالق و مخلوق

00:32:41

آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه 4؛ خدا شناسی - سنخیّت بین خالق و مخلوق

00:30:24

آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه 5؛ خدا شناسی - سنخیّت بین خالق و مخلوق

00:30:34

آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه 6؛ خدا شناسی - سنخیّت بین خالق و مخلوق

00:32:28

آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه 7؛ خدا شناسی - سنخیّت بین خالق و مخلوق

00:30:16

آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه 8؛ خدا شناسی - حدیث امیرالمؤمنین علیه السلام فی یوم جمل

00:02:13

آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه 9؛ خدا شناسی - حدیث امیرالمؤمنین علیه السلام فی یوم جمل

00:42:22

آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه 10؛ خدا شناسی - خطبه امیر المؤمنین: لا تراه بمشاهدة العیان ولکن تدرکه القلب بحقایق الایمان

00:35:13

آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه 11؛ خدا شناسی - خطبه امیر المؤمنین: لا تراه بمشاهدة العیان ولکن تدرکه القلب بحقایق الایمان

00:27:57

آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه 12؛ خدا شناسی - عدم تعقل در ذات حضرت حق

00:30:25

آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه 13؛ خدا شناسی - خدا شناسی عدم تعقل در ذات حضرت حق

00:39:22

آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه 14؛ خدا شناسی - خدا شناسی عدم تعقل در ذات حضرت حق

00:53:15

آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه 15؛ خدا شناسی - معیارهای قرآن و حدیث إنّ اللّه علم أن یکون فی آخرالزمان اقوام متعمّقون

00:30:34

آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه 16؛ خدا شناسی - معیارهای قرآن و حدیث إنّ اللّه علم أن یکون فی آخرالزمان اقوام متعمّقون

00:27:23

آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه 17؛ خدا شناسی - معیارهای قرآن و حدیث تجلّی و جلوه و فناء فی اللّه

00:23:45

آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه 18؛ خدا شناسی - معیارهای قرآن و حدیث تجلّی و جلوه و فناء فی اللّه

00:30:46

آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه 19؛ خدا شناسی - تجلّی و جلوه و فناء فی اللّه

00:30:11

آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه 20؛ خدا شناسی - تجلّی و جلوه و فناء فی اللّه

00:32:56

آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه 21؛ خدا شناسی - تجلّی و جلوه و فناء فی اللّه

00:26:13
فایلهای سخنرانی / آیت الله سید جعفر سیّدان با موضوع   مباحث اعتقادی