عضویت العربیة English
امام حسن مجتبی: خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه‌اى براى آفریدگانش قرار داده تا با طاعتش براى خشنودى او از یکدیگر پیشى گیرند.

آخرین فایلهای قرآن کریم / عبدالمنعم طوخی

عنوان زمان

عبدالمنعم طوخی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه هود علیه السلام آیات 36-49

40:08

عبدالمنعم طوخی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه تحریم ، انفطار و علق آیات 1-5

44:49

عبدالمنعم طوخی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه هود (ع)

07:25

عبدالمنعم طوخی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه کهف آیه 110 و مریم (س) آیه 1

04:37

عبدالمنعم طوخی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه حجرات آیات 7-8

05:08

عبدالمنعم طوخی - آخر هود - یوسف

53:24

عبدالمنعم طوخی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه تحریم

36:35

عبدالمنعم طوخی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انبیاء آیات 83-90

17:41

عبدالمنعم طوخی-تلاوت مجلسی آیاتی از سوره مبارکه زخرف

12:40

عبدالمنعم طوخی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه یاسین آیه 81

03:14

عبدالمنعم طوخی-تلاوت مجلسی آیاتی از سوره مبارکه مطففین

01:35

عبدالمنعم طوخی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه یوسف (ع)

46:29

عبدالمنعم طوخی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه واقعه

19:47

عبدالمنعم طوخی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه تحریم ، الحاقه

01:02:40

عبدالمنعم طوخی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه طاها

48:54

عبدالمنعم طوخی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه رعد

25:47

عبدالمنعم طوخی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم (س)

12:30

عبدالمنعم طوخی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه هود (ع)

12:30

عبدالمنعم طوخی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انبیاء ، مومنون و ق

55:05

عبدالمنعم طوخی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه حج

22:30
فایلهای قرآن کریم / عبدالمنعم طوخی با موضوع   شاهکار تلاوت های مصری
فایلهای قرآن کریم / عبدالمنعم طوخی با موضوع   تلاوت مجلسی
فایلهای قرآن کریم / عبدالمنعم طوخی با موضوع   قرآن کریم