عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‎علیه‎‌وآله: اگر می‌‏توانید هر روز را نوروز کنید؛ یعنی در راه خدا به‌هم هدیه دهید و با یکدیگر پیوند داشته باشید. دعائم‌الاسلام، ج۲ ص۳۲۶

آخرین فایلهای قرآن کریم / محمد عبدالعزیز حصان

عنوان زمان

محمد عبدالعزیز حصّان - ترتیل سوره مبارکه حمد

00:43

محمد عبدالعزیز حصّان - ترتیل سوره مبارکه بقره

02:08:45

محمد عبدالعزیز حصّان - ترتیل سوره مبارکه آل عمران

01:13:13

محمد عبدالعزیز حصّان - ترتیل سوره مبارکه نساء

01:19:39

محمد عبدالعزیز حصّان - ترتیل سوره مبارکه مائده

01:01:42

محمد عبدالعزیز حصّان - ترتیل سوره مبارکه انعام

01:09:22

محمد عبدالعزیز حصّان - ترتیل سوره مبارکه اعراف

01:16:17

محمد عبدالعزیز حصّان - ترتیل سوره مبارکه انفال

28:42

محمد عبدالعزیز حصّان - ترتیل سوره مبارکه توبه

53:12

محمد عبدالعزیز حصّان - ترتیل سوره مبارکه یونس علیه السلام

38:42

محمد عبدالعزیز حصّان - ترتیل سوره مبارکه هود علیه السلام

40:31

محمد عبدالعزیز حصّان - ترتیل سوره مبارکه یوسف علیه السلام

36:37

محمد عبدالعزیز حصّان - ترتیل سوره مبارکه رعد

17:29

محمد عبدالعزیز حصّان - ترتیل سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام

17:51

محمد عبدالعزیز حصّان - ترتیل سوره مبارکه حجر

14:25

محمد عبدالعزیز حصّان - ترتیل سوره مبارکه نحل

39:15

محمد عبدالعزیز حصّان - ترتیل سوره مبارکه اسراء

32:40

محمد عبدالعزیز حصّان - ترتیل سوره مبارکه کهف

31:10

محمد عبدالعزیز حصّان - ترتیل سوره مبارکه مریم

20:32

محمد عبدالعزیز حصّان - ترتیل سوره مبارکه طه

27:47
فایلهای قرآن کریم / محمد عبدالعزیز حصان با موضوع   شاهکار تلاوت های مصری
فایلهای قرآن کریم / محمد عبدالعزیز حصان با موضوع   تلاوت مجلسی
فایلهای قرآن کریم / محمد عبدالعزیز حصان با موضوع   تحقیق قرآن کریم به تفکیک سوره
فایلهای قرآن کریم / محمد عبدالعزیز حصان با موضوع   قرائت قرآن کریم
فایلهای قرآن کریم / محمد عبدالعزیز حصان با موضوع   ترتیل به تفکیک سوره