عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله: اولین کسی که داخل بهشت می‌شود، فاطمه علیهاالسلام است. بحارالأنوار، ج43، ص44

آخرین فایلهای قرآن کریم / محمد عبدالعزیز حصان

عنوان زمان

محمد عبدالعزیز حصان - تلاوت مجلسی سوره مبارکه الرحمن (تصویری)

12:34

محمد عبدالعزیز حصان - تلاوت مجلسی سوره مبارکه الرحمن (صوتی)

12:34

محمد عبدالعزیز حصان - تلاوت مجلسی سوره مبارکه مرسلات (تصویری)

05:01

محمد عبدالعزیز حصان - تلاوت مجلسی سوره مبارکه مرسلات (صوتی)

05:01

محمد عبدالعزیز حصّان - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه تحریم ، حاقّه آیات 1-24

59:37

محمد عبدالعزیز حصّان - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه دهر آیات 23-آخر ، مرسلات ، زلزال ، قارعه ، تکاثر و عصر

53:28

محمد عبدالعزیز حصّان - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بروج آیات 11-آخر ، طارق و اعلی آیات 1-11

37:12

محمد عبدالعزیز حصان - تلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم آیات 7-10

05:54

محمد عبدالعزیز حصان - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاطر آیات 3-4

05:23

محمد عبدالعزیز حصّان - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انفال آیات 1-24

30:29

محمد عبدالعزیز حصان - تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء آیات 1-33

25:49

محمد عبدالعزیز حصان - تلاوت مجلسی سوره مبارکه تویه آیات 75-96

25:37

محمد عبدالعزیز حصان - تلاوت مجلسی سوره مبارکه هود (ع)

31:11

محمد عبدالعزیز حصان - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 133-146

23:47

محمد عبدالعزیز حصان - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 1-12

04:06

محمد عبدالعزیز حصان - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انسان

05:21

محمد عبدالعزیز حصان - تلاوت مجلسی سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیات 1-6

04:55

محمد عبدالعزیز حصان - تلاوت مجلسی سوره حاقه 19-24

04:37

محمد عبدالعزیز حصان - تلاوت مجلسی سوره مبارکه مرسلات آیات 1-19

14:01

محمد عبدالعزیز حصان - تلاوت مجلسی سوره مبارکه حج آیات 27-29

03:04
فایلهای قرآن کریم / محمد عبدالعزیز حصان با موضوع   شاهکار تلاوت های مصری
فایلهای قرآن کریم / محمد عبدالعزیز حصان با موضوع   تلاوت مجلسی
فایلهای قرآن کریم / محمد عبدالعزیز حصان با موضوع   قرائت قرآن کریم